اگر شب قدر برای پیامبر ( ص ) و ایمه ( ع ) معلوم بود چرا روز دقیق آن را معلوم نکردند؟

شب قدر
0 27

تعیین نکردن زمان دقیق آن حکمت هایی دارد ازجمله اینکه مومنین شبهای مختلفی را به تهجد و ارتباط با خدا اختصاص دهند و به این وسیله شرایط و آمادگی بهتری برای کسب فیوضات آن شب به دست آورند.

مطالب مشابه:

با توجه به اینکه ملایکه بعد زمانی و مکانی ندارند نزول آنها در شب قدر که زمان معینی است چگونه تصور می شود؟
اگرشب قدریک شب واحداست پس چرادرکشورهای مختلف فرق می کند ؟
شب قدر هر سال با سال دیگر از لحاظ زمانی فرق می کند پس واقعا شب قدرکدامین شب از کدامین فصل سال بوده است ؟
چرا بایستی اصلا شب قدری وجود داشته باشد؟ و چرا باید وحی نازل شود؟
با توجه به آیات و روایات ، شب قدر یک شب است ولی چطور ما زودتر ازکشورهای عربی شب قدر می گیریم ؟

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.