کسی که به خدا و پیامبر اعتقاد دارد ولی بعضی مسایل جزیی را رعایت نمی کند، آیا اعمال او درست است ؟

0 7

الف ) اعتقاد یک امرقلبی بوده و عبارت است از : ایمان به خدا و رسول و ایمه ( ع ) و آنچه که به نام ( ( مجموعه دین ) ) و برنامه سعادت بشر در قرآن و روایات اسلامی آمده است. به طور کلی ایمان سه شاخه دارد چنانکه در روایات آمده : ۱- اعتقاد قلبی ؛ ۲-اقرار به زبان ( یعنی گفتن شهادتین و اقرار به خدا و پیامبر و ایمه و آنچه برپیامبر نازل شده ) ؛ ۳- عمل به ارکان ؛ یعنی ، انجام واجبات و ترک محرمات وبنابراین مومن کامل کسی است که هر سه جنبه را دارا باشد .ب ) در مقام عمل ( مثل خواندن نماز ) فرضاً اگر انسان نمی داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ویا اگر لباس غصبی باشد نماز باطل است ؛ چنانچه نماز خواند وبعداً متوجه شد، آن نماز صحیح است . شروطی که برای لباس ومکان نمازگزار گفته شده ، شرایط صحت است ؛ یعنی ، اگر کسی عمداً و از روی آگاهی آنها را رعایت نکند، نماز باطل می شود .اما مستحبات دیگر ( مثل نمازجماعت و … ) کمال نماز است که اگر کسی عمداً آنها را رعایت نکند، نمازش باطل نمی شود .ج ) گفتنی است که جایگاه بحث از مسایل اعتقادی علم کلام است و اینکه آیا خداوند چه کسانی را مورد بخشش قرار می دهد یانمی دهد، خیلی برای ما روشن نیست . از آیات و روایات استفاده می شود که خداوند همه گناهان غیر از شرک را می بخشد .اما اگر فرضاً کسی عبادتی رابدون توجه به احکام و شرایط آن انجام داد، از نظر یک فقیه عملش باطل است ؛ گر چه ممکن است خداوند در قیامت بخواهد او ببخشد .ازاین رومسایل فقهی را نباید با مسایل اعتقادی و کلامی مخلوط کنید .موفق باشید;

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.