نمونه هایی از خرافات جاهلیت را ذکر کنید؟

0 27

۱- آتش افروزی برای آمدن باران.
۲- اگر گاو ماده آب نمیخورد، گاو نر را میزدند.
۳- شتری را درکنار قبری حبس میکردند، تا صاحب قبرهنگام قیامت پیاده محشورنشود ۴- شتری را در کنار قبر پی میکردند.
۵- نمونه هایی دیگر از خرافات:
موقعی که وارد یک روستای میشدند و از بیماری وبا یا دیو میترسیدند, برای رفع ترس در برابر دروازه روستا، ۱۰بار صدای الاغ میدادند و گاهی این کار را با آویختن استخوان روباه به گردن خود توأم مینمودند .و اگر در بیابانی گم میشدند پیراهن خود را پشت رو میکردند و میپوشیدند .موقع مسافرت که از خیانت زنان خود میترسیدند برای کسب اطمینان نخی را بر ساقه یا شاخه درختی میبستند, موقع باز گشت اگر نخ به حال خود باقی بود, مطمئن میشدند که زن آنها خیانت نورزیده است, و اگر باز, یا مفقود میگردید, زن را به خیانت متهم میساختند. اگر دندان فرزند آنان میافتاد, آن را با دو انگشت به سوی آفتاب پرتاب کرده میگفتند :آفتاب! دندان بهتر از این بده. زنی که بچه اش نمیماند, اگر هفت باربر کشته مرد بزرگی قدم میگذاشت, معتقد بودند که: بچه او باقی میماند و…
سید محمود آلوسی در کتاب ((بلوغ الارب فی معرفه احوال العرب)) موارد فراوانی را ذکر کرده است.
۱۲—————————————————-

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.