غزوه ذی الامر چه بوده است؟ چه اتفاقی مهمی پس از آن پیش آمد؟

0 7

غزوه ذی الامر: گزارش دیگری به مدینه رسید که قبیله ((غطفان)) دور هم گرد آمده و در صدد تسخیر مدینه هستند. رسول گرامی با چهارصد و پنجاه نفر، به سوی لشکر دشمن روانه شد. دشمن به کوه ها پناه برد. در این لحظه باران شدیدی بارید و لباسهای پیامبر را تر نمود. پیامبر مقداری از لشکرگاه فاصله گرفت؛ سپس پیراهن خود را بیرون آورده، روی تختی افکند، و خود زیر سایه ای آرمید. دشمن از بالای کوه حرکات پیامبر را می دید، پهلوانی از دشمن فرصت را مغتنم شمرده با شمشیر برهنه از کوه پایین آمد. با شمشیر کشیده بالای سر پیامبر ایستاد و با صدای خشنی گفت: امروز نگهدار تو از شمشیر برنده من کیست؟ پیامبر با صدای بلند فرمود: الله این کلمه آن چنان در او تأثیر کرد که رعب و لرزه در اندام او افکند و بی اختیار شمشیر از دست او افتاد. پیامبر بلافاصله از جای برخاسته شمشیر را برداشت و به او حمله کرد و فرمود:
حافظ جان تو از من کیست؟! او گفت: هیچکس. و در این لحظه اسلام آورد.

پایان کتاب فروغ ابدیت
آیت الله جعفر سبحانی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.