فهرست جهیزیه دختر پیامبر چه بود؟

0 8

۱- پیراهنی که به هفت درهم خریداری شده بود.۲- روسری (مقنعه)که قیمت آن یک درهم بود.۳- قطیفه مشکی که تمام بدن را کفایت نمیکرد.۴- یک سریر عربی (تخت) که از چوب ولیف خرما میساختند.۵- دو تشک از کتان مصری که یکی پشمیو دیگری از لیف خرما بود.۶- چهار بالش که دوتای آن ازپشم و دوتای دیگر از لیف خرما بود.۷- پرده.۸- حصیر هجری.۹- دستآس. ۱۰- مشکی از پوست.۱۱- کاسه چوبی برای شیر.۱۲- ظرف پوستی برای آب.۱۳- سبوی سبز رنگ.۱۴- کوزههای متعدد.۱۵- دو بازوبند نقرهای.۱۶- یک ظرف مسی.
وقتی چشم پیامبر به آنها افتاد فرمود: خداوندا, زندگی را بر گروهی که بیشتر ظروف آنها سفالست, مبارک گردان!
۱۲۰—————————————————-

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.