سفارشات اسلام در مورد صدقه را بیان کنید.

0 11

لفظ صدقه در قرآن بسیار آمده است. صدقه نیز همانند زکات، در اصطلاح متشرعه، مفهوم خاصی پیدا کرده و تنها بر کمکهای مالی مستحبی، که شخص وظیفه شناس و متعبد، علاوه بر تکلیف واجب خود، به فقرا می دهد، اطلاق می شود که نقطه مقابل زکات واجب مالی است؛ اما در قرآن، صدقه نیز همانند زکات، مفهومی بسیار گسترده دارد و علاوه بر صدقات مستحب، بر زکات واجب هم اطلاق می شود؛ چنان که در این آیه آمده است:
(انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفه قلوبهم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکیم)(۱)
((صدقات تنها برای نیازمندان، مساکین، کارگزاران آن، کسانی که باید دلها شان را به دست آورد، در راه آزاد شدن بردگان، وامداران، در راه خدا و برای در راه ماندگان باید صرف شود و این فریضه ای است از سوی خداوند و خداوند دانا و حکیم است.))
در این آیه، واژه صدقه در مورد زکات واجب به کار رفته و راه های مصرف آن را نیز بر می شمارد.
صدقه در قرآن، در موارد مستحبی نیز به کار رفته و حتی در مواردی مثل مهریه ازدواج نیز از مشتقات همین ماده استفاده شده است:
(و آتوا النساء صدقاتهن نحله) (۲)
در این جا ((صدقه)) به ضم دال، که هم ریشه با صدقه است، بر مهریه زن اطلاق شده است.
می توان گفت که در مجموع بیش از بیست مورد در قرآن از واژه صدقه و مشتقات آن مانند: تصدق، صدْقه، مصدقین، مصدقات، متصدقین و متصدقات استفاده شده است
در قرآن در باره صدقه، تعابیر زیبایی آورده شده و یا نتایج جالبی بر آن بار شده که افراد را به آن ترغیب می کند؛ مثل آن که می فرماید:
((اگر صدقه خود را مخفی بدارید، بهتر است و گناهان شما را جبران می کند و در هر حال، خداوند از کارهای شما آگاه است.))(۳)
و ((با گرفتن صدقه، آنان را پاکیزه گردان))(۴).
و ((چندین برابر آن را پس خواهند گرفت))(۵).
و ((خدا آنان را پاداش می دهد))(۶).
و ((خداوند برایشان زمینه بخشش و پاداش عظیم فراهم کرده است))(۷).

پاورقی۱: توبه ۶۰
پاورقی۲: نساء ۴
پاورقی۳: بقره ۲۷۱
پاورقی۴: توبه ۱۰۳
پاورقی۵: حدید ۱۸
پاورقی۶: یوسف ۸۸
پاورقی۷: احزاب ۳۵

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.