خداوند متعال در حدیث معراج محبت خویش را برای چه کسانی ثابت میکند؟

0 10

((یا محمد؛ وجبت محبتی للمتحابین فی و وجبت محبتی للمتقاطعین(۱) فی و وجبت محبتی للمتواصلین فی و وجبت محبتی للمتوکلین علی و لیس لمحبتی علم و لا نهایه و کلما رفعت لهم علما وضعت لهم علما…))
خدای متعال رسولش را مورد خطاب قرار داده، میفرماید: محبت من بر چهار دسته از مردم واجب است (این وجوب از قبیل وجوب تکلیفی نیست، بلکه ثبوت قطعی محبت خدا را میرساند):
دسته اول: کسانی که یکدیگر را به جهت من دوست داشته باشند.
دسته دوم: کسانی که برای من از دوستی و ارتباط با کسانی که نمیپسندم، دست بردارند و رابطه خود را با دشمنان من قطع کنند. به دیگر سخن، اگر بر اساس هوای نفس و بر خلاف رضای پروردگار ارتباطی بین آنها برقرار شد، به انگیزه عشق به خدا چنین پیوند و ارتباطی را قطع کنند.
دسته سوم: افرادی که به جهت من با یکدیگر رابطه برقرار کنند (و اگر چنانچه کدورت و تیرگی بینشان وجود دارد، آن را فراموش کنند و در ایجاد ارتباط و پیوند همه جانبه تلاش و همت نمایند.)
دسته چهارم: گروهی که بر من توکل داشته باشند.

(۱) در ارشاد القلوب دیلمی (باب ۵۴) «المتعاطفین» ضبط شده است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.