آیا این روایت که پیامبر فرمودند: «شماها پروردگار خود را در روز رستاخیز میبینید، همان طور که ماه را در شب چهارده مشاهده میکنید» صحیح است؟

0 8

۱ ـ سند این روایت به «ابوهریره» منتهی میشود و او از شاگردان برجسته «کعب» احبار یهودی مسلمان نماست که گاهی روایت استادش را از لسان پیامبر اسلام نقل میکند و چون کعب پیامبر را درک نکرده بود، جرأت آن را نداشت که روایت خود را به رسول خدا نسبت دهد، در حالی که «ابوهریره» به خاطر سه سال و نیم مصاحبت، قسمتی از افکار و آرای او را به رسول نسبت میداد.
۲ ـ در سند این روایت قیس بن ابی حازم است که بغض علی را پیوسته در دل داشته است، گذشته از این، در سرانجام عمر دچار نسیان شد و در همان حال نیز نقل حدیث میکرد و از او اخذ حدیث میشد.
۳ ـ این روایت خبر واحدی بیش نیست و به طور مسلم چنین خبری نمیتواند سند عقیدتی باشد، مطلوب از عقیده، ایمان و اذعان و یقین است و خبر واحد یقین آفرین نیست. (شرح اصول خمسه/۲۴۸ـ ۲۵۲)
۴ ـ روایت مخالف قرآن است و روایت مخالف قرآن فاقد ارزش میشود.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.