با توجه به اهمیت گفتار و احادیث پیامبر چگونه خلیفه دوم به تمام مناطق اسلامی بخشنامه کرد که کسی حق نوشتن حدیثی از پیامبر را ندارد؟

0 5

طرفداران دستگاه خلافت به دست و پا افتاده برای اقدام خلیفه از پیش خود فلسفهای تراشیده ادعا میکنند که علت جلوگیری از نوشتن احادیث پیامبر، این بود که احادیث پیامبر با متون و آیات قرآن آمیخته نشود (مستدرک حاکم ۱ /۱۰۴) .
این عذر آن چنان بیاساس است که احتیاج به پاسخ ندارد، زیرا روزی که پیامبر اکرم بدرود زندگی گفت، تمام آیات و سورههای قرآن مضبوط و شمرده شده بود، نویسندگان وحی و قاریان قرآن با حافظههای قوی خود، تمام قرآن را ضبط و یا حفظ نموده بودند و خصوصیات قرآن آن چنان معین و تحدید شده بود که احدی نمیتوانست حرفی را از قرآن بردارد و یا حرفی به آن اضافه کند. آیا با این وضع نوشتن احادیث لطمهای بر قرآن وارد میسازد؟
به علاوه قرآن مجید، از نظر فصاحت و بلاغت، و کشش و ترکیب و جملهبندی طوری است که هیچ کلامی به آن شباهت ندارد، و هر کلامی گرچه از نظر فصاحت به عالیترین درجه برسد، قابل اشتباه با قرآن نیست، سخنان علی (ع) در نهج البلاغه و خطبههای خود پیامبر، از نظر فصاحت و سلاست و شیرینی در درجه دوم قرآن مجید قرار دارد، ولی هرگز قابل اشتباه با قرآن نیست، و آیاتی را که امیر مؤمنان ضمن خطبههای خود آورده، مانند در شاهوار، در لابلای سخنان علی (ع) میدرخشد و هر خوانندهای که با ترکیب کلام عرب آشنا باشد، در نخستین برخورد، میان این دو فرق میگذارد.
قرائن شهادت میدهد که این بخشنامه انگیزه سیاسی داشته و منظور این بوده که در پرتو آن، امتیاز بزرگی را که آن روزها نصیب امیر مؤمنان شده بود، از بین ببرند، زیرا امیر مؤمنان موقعی که پیامبر در قید حیات بود، کتابهائی تألیف نموده بود که در آن احادیث پیامبر و حقایقی را که از آن حضرت در ابواب مختلف آموخته بود، جمع کرده بود، و محدثان اسلامی عقیده دارند که آن حضرت شش کتاب زیر را تألیف نموده است:
۱ ـ کتابی که به صورت طومار بود و در غلاف شمشیر رسول خدا قرار داشت.
۲ ـ کتاب فرائض.
۳ ـ کتابی که پیامبر املاء کرده و امیر مؤمنان نوشته است.
۴ ـ کتاب آداب.
۵ ـ الجامعه.
۶ ـ الجفر.
این کتابهای ششگانه گرچه در دسترس ما نیست، ولی از روایات و تواریخ استفاده میشود که همه اینها درمحضر امامان و اوصیاء آن حضرت بوده، گروهی از شیعیان آنها را در محضر امام صادق دیدهاند (تهذیب ۱ /۱۹۵) .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.