چه لزومی در آوردن معجزه از طرف پیامبران وجود دارد؟

0 23

سرشت انسانی با حس «کنجکاوی» و «گواه خواهی» از مدعی، آمیخته شده است، و برای هیچ انسانی گوارا نیست که ادعایی را بدون دلیل بپذیرد، و یا در برابر فردی بیآنکه عظمت و شایستگی او را به دست آورد، سرتسلیم فرود آورد. از این جهت «شیخ الرئیس» میگوید: هر گاه کسی مدعای فردی را بدون برهان بپذیرد، باید گفت که وی فطرت اصیل و سالم انسانی را از دست داده، و سرشت وی بر اثر برخی عوامل دستخوش انحراف گردیده است نیز در «شفا» میگوید: سفیران الهی باید دارای امتیازات و نشانههایی باشند تا به وسیله آن شناخته شوند و مردم آنها را از مدعیان قلابی و متنبیان دروغگو تمییز دهند. (الهیات شفا، بخش نبوت).
مدعیان مقاماتی مانند: سفارت، فرمانداری و استانداری، چنانچه سند زندهای در دست نداشته باشند احدی زیر بار آنها نمیرود، تا چه رسد به مدعیان مقام رسالت و نمایندگی از جانب خداوند بزرگ که هرگز با مقامات مادی قابل قیاس نیست. چه مقام و منصبی بالاتر از این که فردی ادعا کند من سفیر الهی و نماینده خدا در روی زمین هستم، و همه مردم باید بدون چون و چرا از من پیروی کنند. گذشته از این، صفحات تاریخ گواهی میدهد که در ادوار گذشته جاه طلبانی برای هوسهای زودگذر مادی، مدعی رسالت و نبوت شده و گروهی از ساده دلان را فریب دادهاند، و گاهی با دسیسه بازی و صحنهسازی محیط کوچکی را تحت نفوذ خود درآورده، و احیانا منطقهای را متوجه خود ساختهاند.
روی این دو جهت (فطرت هیج انسانی اجازه نمیدهد ادعایی را بدون دلیل بپذیرد ـ و وجود پیامبران قلابی) باید ادعای مدعی نبوت، با دلیل قاطعی همراه باشد. از این نظر دانشمندان عقاید برای شناسایی پیامبران، طرق و نشانههایی معین کردهاند که هر کدام از آنها میتواند سند زنده ای بر حقانیت مدعی باشد.
یکی از دلایل ارتباط پیامبران با جهان غیب و اینکه آنان برانگیختگان خدا و مأموران الهی میباشند، معجزه آنها است. پیامبران، همواره در طول تاریخ زندگی، به معجزههای خود استناد جسته و آن را به عنوان سند حقانیت ارائه میدادند. و مردم جهان آنها را روشنترین گواه بر صدق گفتار و ارتباط آنان با مقام ربوبی تلقی مینمودند، تا آنجا که انسان از شنیدن لفظ «پیامبر» و «امام» به یاد کرامات و اعجازهای آنان میافتد، گویی میان این دو یک نوع ملازمهای وجود دارد که انسان به حکم «تداعی معانی» از شنیدن نام یکی به دیگری منتقل میشود.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.