آیا تشکیک در ماهیت درست است؟

0 28

خیر، تشکیک در ماهیت قطعاً درست نیست، یعنی نمی‎شود قیدی، در حدّ و اندازه‎گیری ذات شیء هم دخالت داشته باشد و هم دخالت نداشته باشد. این که می‎گوییم تشکیک در ماهیت درست نیست، تشکیک در ماهیت به معنای جنس و فصل اشیا است، چون جنس و فصل حدود اشیا است و حدود اشیا نمی‎تواند دارای تشکیک باشد، چه این که تشکیک در ماهیت عین تناقض است. اما مقصود از ماهیت در این جا مفهومی است که از جهان درک می‎کنیم. و درک، گاهی سطحی و گاهی عمقی است، فی المثل من آفتاب را می بینم و آن کیهان شناس هم آفتاب را می بیند اما من یک گرد داغ نورانی را می بینم اما او، عمر آن، ذرات آن، مقدار گرمی آن، مقدار انرژی را که به جهان پخش می کند، مطالعه کرده، مسلماً علم بسیار کاملتری دارد.
و اگر بخواهیم این دو مطلب را در قالب اصطلاح بریزیم می گوییم: تشکیک در ماهیت به معنی تفاوتهای کیفی (به اصطلاح امروز نه فلسفه) محال است، در حالی که اختلاف دو نفر در شناخت سطحی و عمقی مربوط به تفاوتهای کمی است، فزونی علم یکی بر دیگری است، و تفاوت این دو بسیار روشن است. و امتناع یکی، دلیل بر امتناع دومی نیست.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.