نکات مهمی که از حدیث ثقلین استفاده میشود چیست؟

0 9

۱ ـ قرآن و اهلبیت (ع) همیشه همراه یکدیگرند و جدایی ناپذیرند ، و آنها که طالب حقایق قرآنند باید دست به دامن اهلبیت (ع) بزنند.

۲ ـ همانگونه که پیروی از قرآن بدون هیچگونه قید و شرط بر همه مسلمین واجب است پیروی از اهلبیت (ع) نیز بدون قید و شرط واجب میباشد.

۳ ـ اهلبیت (ع) معصومند، زیرا جدایی ناپذیر بودن آنها از قرآن از یکسو ، و لزوم پیروی بیقید و شرط از آنان از سوی دیگر، دلیل روشنی بر معصوم بودن آنها از خطا و اشتباه و گناه است ، چرا که اگر آنها گناه یا خطایی داشتند از قرآن جدا میشدند ، و پیروی از آنان ، مسلمانان را از ظلالت و گمراهی بیمه نمیکرد، و اینکه میفرماید با پیروی از آنان در برابر گمراهیها مصونیت دارید، دلیل روشنی بر عصمت آنها است.

۴ ـ از همه مهمتر اینکه پیامبر (ص) این برنامه را برای تمام ادوار تاریخ مسلمین تا روز قیامت تنظیم کرده ، میفرماید «این دو همیشه با هم هستند تا در کنار حوض کوثر نزد من آیند» این به خوبی نشان میدهد که در تمام طول تاریخ اسلام فردی از اهلبیت (ع) به عنوان پیشوای معصوم (ع) وجود دارد، و همان گونه که قرآن همیشه چراغ هدایت است، آنها نیز همیشه چراغ هدایتند ، پس باید کاوش کنیم و در هر عصر و زمان آنها را پیدا کنیم.

۵ ـ از این حدیث شریف استفاده میشود که جدا شدن یا پیشی گرفتن از اهلبیت (ع) مایه گمراهی است ، و هیچ انتخابی را نباید بر انتخاب آنها مقدم داشت.

آنها از همه افضل و اعلم و برترند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.