نکات مهمی که در داستان اصحاب فیل دیده می شود، چیست؟

0 7

خداوند قدرت خود را در برابر مستکبران و گردنکشان در این ماجرا به عالیترین وجهی نشان داده است، شاید مجازاتی سخت​تر از مجازات لشکر ابرهه در دنیا پیدا نشود که جمعی چنان در هم کوبیده شوند که به صورت کاه خرد شده و خورده شده (عصف مأکول) درآیند.

برای نابودی جمعیتی با آنهمه قدرت و شوکت از سنگریزه​هائی سست، و از پرنده​های ضعیف و کوچکی همانند پرستو استفاده شود، این هشداری است به همه گردنکشان و مستکبران جهان، تا بدانند در برابر قدرت او تا چه حد ناتوانند؟!

از سوی دیگر این ماجرا که مقارن میلاد مسعود پیغمبر اکرم(ص) واقع شد در حقیقت زمینه​ساز آن ظهور بزرگ بود، و پیام​آور عظمت این قیام، و این همان چیزی است که مفسران از آن تعبیر به «ارهاص» کرده​اند.

و از سوی سوم تهدیدی است که به همه گردنکشان جهان اعم از قریش و غیر آنها که بدانند هرگز نمی​توانند در برابر قدرت پروردگار بایستند، چه بهتر که پندار خام را از سر بدر کنند و سر بر فرمان او نهند و تسلیم حق و عدالت گردند.

و از سوی چهارم اهمیت این خانه بزرگ را نشان می​دهد که وقتی دشمنان «کعبه» توطئه نابودی آن را در سر می​پروراندند، و می​خواستند مرکزیت این سرزمین ابراهیمی را به جای دیگر منتقل کنند خداوند چنان گوشمالی به آنها داد که برای همگان مایه عبرت شد و بر اهمیت این کانون مقدس افزود.

و از سوی پنجم خداوندی که دعای ابراهیم خلیل را درباره امنیت این سرزمین مقدس اجابت فرمود و آن را تضمین نمود، در این ماجرا نشان داد که مشیتش بر این قرار گرفته که این کانون توحید و عبادت همیشه مرکز أمنی باشد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.