نگهداری مریم چگونه به عهده زکریا، شوهرخاله اش، واگذار شد؟

0 9

مادر مریم پس از وضع حمل، نوزاد خود را در پارچه​ای پیچید، و به معبد آورد و به دانشمندان و بزرگان بنی اسرائیل خطاب کرد که این نوزاد برای خدمت خانه خدا نذر شده است، سرپرستی او را بر عهده بگیرید، از آنجا که مریم از خانواده​ای بزرگ (خانواده عمران) بود دانشمندان و عابدان بنی اسرائیل برای سرپرستی او بر یکدیگر سبقت می​جستند، و لذا تصمیم بر قرعه گرفتند، بکنار نهری آمدند و قلمها و چوبهائی که بوسیله آن قرعه می​زدند حاضر کردند، و نام هر یک بر یکی از قلمها نوشته شد، هر قلمی در آب فرو می​رفت برنده قرعه نبود، تنها قلمی که روی آب باقی می​ماند برنده قرعه محسوب می​شد، قلمی که نام «زکریا» بر آن بود در اعماق آب فرو رفت و سپس روی آب آمد و سرپرستی «زکریا» نسبت به مریم مسلّم شد، و در واقع از همه سزاوارتر بود زیرا هم پیامبر خدا بود و هم همسر خاله مریم.

قرآن با اشاره به این داستان می​گوید «در آن هنگام که آنها قلمهای خود را برای تعیین سرپرستی مریم در آب می​افکندند حاضر نبودی.

و همچنین به هنگام کشمکش و گفتگوی آنها بر سر کفالت مریم حضور نداشتی و اینها فقط از طریق وحی بر تو نازل شده است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.