چگونه یعقوب(ع) بوی پیراهن یوسف را که خود یوسف، از مصر برای او فرستاده بود حس کرد؟

0 6

این سؤالی است که بسیاری آن را مطرح کرده و معمولاً به عنوان یک معجزه و خارق عادت برای یعقوب یا یوسف شمرده​اند، ولی با توجه به اینکه قرآن از این نظر سکوت دارد، و آن را به عنوان اعجاز یا غیر اعجاز قلمداد نمی​کند، می​توان توجیه علمی نیز بر آن یافت.

چرا که امروز مسأله «تله پاتی» انتقال فکر از ارتباط دور دست یک مسأله مسلّم علمی است، که در میان افرادی که پیوند نزدیک با یکدیگر دارند و یا از قدرت روحی فوق​العاده​ای برخوردارند برقرار می​شود. شاید بسیاری از ما در زندگی روزمره خود به این مسأله برخورد کرده​ایم که گاهی فلان مادر یا برادر بدون جهت، احساس ناراحتی فوق​العاده در خود می​کند، چیزی نمی​گذرد که به او خبر می​رسد برای فرزند یا برادرش در نقطه دوردستی حادثه ناگواری اتفاق افتاده است.

دانشمندان این نوع احساس را از طریق تله پاتی و انتقال فکر از نقاط دور توجیه می​کنند.

در داستان یعقوب نیز ممکن است پیوند فوق​العاده شدید او با یوسف و عظمت روح او سبب شده باشد که احساسی را که از حمل پیراهن یوسف بر برادران دست داده بود از آن فاصله دور در مغز خود جذب کند. البته این امر نیز کاملاً امکان دارد که این مسأله مربوط به وسعت دابره علم پیامبران بوده باشد، در بعضی از روایات نیز اشاره جالبی به مسأله انتقال فکر شده است و آن اینکه کسی از امام باقر(ع) پرسید گاهی اندوهناک می​شوم بی​آنکه مصیبتی به من رسیده باشد یا حادثه ناگواری اتفاق بیفتد، آنچنانکه خانواده و دوستانم در چهره من مشاهده می​کنند، فرمود آری خداوند مؤمنان را از طینت واحد بهشتی آفریده و از روحش در آنها دمیده، لذا مؤمنان برادر یکدیگرند هنگامی که در یکی از شهرها به یکی از این برادران مصیبتی برسد در بقیه تأثیر می​گذارد.

از بعضی از روایات نیز استفاده می​شود که این پیراهن یک پیراهن معمولی نبوده، یک پیراهن بهشتی بوده که از ابراهیم خلیل در خاندان یعقوب به یادگار مانده بود و کسی که همچون یعقوب شامه بهشتی داشت، بوی این پیراهن بهشتی را از دور احساس می​کرد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.