معروفترین و معتبرترین کتب حدیث شیعه که توسط نویسندگان ایرانی جمع آوری شده است کدامند؟

0 3

. کافی تألیف ثقه الاسلام، شیخ المحدثین، ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی.
این مرد بزرگ از یک ده به نام «کلین» از دهات نزدیک شهر ری در اطراف تهران است. خاندان وی در آن ده از محدثان شیعه بوده اند. پدرش یعقوب و دایی اش علان در همین ده زندگی می کردند. کلینی از کودکی حدیث آموخت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر ری رفت. کلینی از کسانی است که «رحله» حدیثی داشته است؛ یعنی برای اخذ و جمع احادیث و درک خدمت اساتید فن مسافرتها کرده است.
کتاب کافی، یک دوره حدیث شیعه است، از اصول عقاید گرفته تا اخلاقیات و فروع. در حدود شانزده هزار حدیث در این کتاب گرد آورده است. این کتاب معتبرترین کتاب حدیث شیعه است.
۲٫ من لا یحضره الفقیه تألیف رئیس المحدثین، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی، معروف به صدوق. خودش و پدرش از بزرگان طراز اول علمای شیعه اند و خاندان صدوق یک خاندان معروف است در شیعه کتاب من لا یحضره الفقیه مشتمل بر پنج هزار و نهصد و بیست حدیث است.
۳٫ تهذیب الاحکام تألیف شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی. شیخ طوسی تعداد سیزده هزار و پانصد و نود حدیث در کتاب تهذیب الاحکام ، که همه در فروع است، گرد آورده است.
۴٫ استبصار. این کتاب نیز تآلیف شیخ الطائفه، ابو جعفر طوسی است. این کتاب مشتمل بر پنج هزارو پانصد و یازده حدیث است.
چهار کتاب نامبرده در شیعه به نام «کتب اربعه» معروف است و معتبرترین کتب حدیث شیعه به شمار می رود. مؤلفین این کتب که هر سه نام محمد دارند و کنیه هر سه شان ابو جعفر است به «محمد ین ثلثه متقدم» معروفند.
۱٫بحار الانوار، تألیف شیخ الاسلام، علامه المحدثین، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی. این کتاب جامعترین کتب حدیث است. آنچه در سایر کتب حدیث به طور متفرق موجود بوده در این کتاب یکجا جمع آمده است. هدف مؤلف، بیشتر جلوگیری از تلف شدن کتب حدیث بوده است؛ لهذا صحیح و سقیم یکجا ذکر شده است.
۲٫ وافی، تألیف حکیم و عارف و محدث مشهور، محمد بن المرتضی، معروف به ملامحسن فیض کاشانی. این کتاب جامع کتب اربعه با حذف مکررات است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.