طبقات فلاسفه از دیدگاه استاد مطهری چگونه است؟

0 27

طبقات فلاسفه به ترتیبی که ما به دست آوردهایم، یک سلسله منظم و مرتب و بدون وقفه است و نشانه یک فرهنگ مستمر است، همچنانکه نظیر آن را در فقه و حدیث و عرفان و ادبیات و حتی ریاضیات میتوانیم ارائه دهیم.
از نظر استاد و شاگردی، فقط در دو نقطه است که به نقطه مجهول میرسیم: یکی در ملااسماعیل خواجویی که زمانش مقارن با فتنه افغان است؛ نه خودش و نه دیگران (در حدودی که ما به دست آوردهایم) از اساتید او یاد نکردهاند.

و دیگر در فخرالدین سماکی استاد میرداماد است که اساتید او را نمیشناسیم.
البته در این دو نقطه وقفهای پیدا نشده است، تسلسل استاد و شاگرد بهم نخورده است، بلکه فعلاً بر ما مجهول است، شاید بعدها به دست آید.

اگر از این دو نقطه مجهول صرفنظر کنیم، میتوانیم سلسله اساتید خود را تا بوعلی مشخص کنیم و اگر شیخ بهایی را به عنوان استاد فلسفه بپذیریم، یکی از دو نقطه ابهام برطرف میشود؛

یعنی از طریق شیخ بهایی و استادش ملاعبدالله یزدی ـ نه از طریق میرداماد ـ تا بوعلی سلسله استاد و شاگردی مشخص است.
بوعلی شخصاً وضع دیگری دارد. او اساساً استاد فلسفه نداشته است؛ استفادهاش صرفاً از کتب دیگران بوده است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.