بـا آنـکـه حضرت موسی (ع ) پیامبر بود چگونه از خداوند درخواست کرد که او را ببینددر حالیکه افراد عادی نیز می دانند که خداوند قابل رویت نیست ؟

حضرت موسی(ع)
0 20

همانطور که در پرسش نیز آمده خداوند تعالی قابل رویت جسمانی نیست . و این مطلبی است که افراد عادی نیز می دانند . موسی علیه السلام نیز که پیامبر بودند به خوبی این مطلب را می دانستند . و درخواست ایشان رویت جسمانی نبود . رویـتـی را کـه خـداونـد نـفـی کرد نیز این رویت نیست که نفی آن بدیهی است ; بلکه رویت غیر جسمانی است . البته در قرآن کریم خداوند نوعی رویت را تایید می کند . این رویت نوعی علم شهودی و حضوری است که از آن تعبیر به رویت می شود . در میان ما انسانها و درحالت عادی نیز برخی از موارد علم بدیهی به دیدن تعبیر می شود . از قـرآن مـجیداستفاده می شود بندگان صالح خدا روز قیامت به چنین لقا و رویتی نایل خواهند شد . وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره ( قیامت / ۲۳ ) .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.