چه آیاتی اشاره به برهان حکمت دارد ؟ استدلال آنها را تقریر کنید ؟

برهان
0 99

از جمله آیاتی که دلالت بر برهان حکمت دارد به صورت استفهام انکاری می باشد که می فرماید : افـحـسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون ( مومنون /۱۱۵ ) مگر پنداشته اید که شما را بـیـهـوده آفـریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید ؟این آیه شریفه به روشنی دلالت دارد بر ایـنـکـه اگر معاد و بازگشت به سوی خداوندمتعال نباشد , آفرینش انسان در این جهان بیهوده خواهد بود , ولی خدای حکیم ,کار عبث و بیهود انجام نمی دهد , پس جهان دیگری برای بازگشت به سوی خودش برپاخواهد کرد . این برهان یک قیاس استثنائی است . بـا تـوجـه بـه اینکه آفرینش انسان به منزله هدف و غایت برای آفرینش جهان است , اگرزندگی انسان در این جهان بیهوده و فاقد هدف باشد , آفرینن جهان هم بیهوده وباطل خواهد بود , و این نـکـتـه را مـی توان از آیاتی استفاده کرد که وجود عالم آخرت را مقتضای حکمت و حکیمانه بودن آفـریـنش جهان , دانسته است و از جمله در وصف خردمندان فرموده است : ۰۰۰ و یتفکرون فی خـلـق الـسـموات و الارض ربنا ما خلقت هذاباطلا سبحانک فقنا عذاب النار ( آل عمران / ۱۹۱ ) عـاقلان و خردمندان گویند : پروردگارا این جهان را باطل نیافریده ای , تو منزهی از اینکه باطل وبیهوده انجام دهی پس ما را از عذاب آتش نگهدار . پس از آیه استفاده می شود که تامل کیفیت آفرینش جهان , انسان را متوجه حکمت الهی می سازد , یـعنی خدای حکیم از این آفرینش عظیم , هدف حکیمانه ای را در نظر داشته وآن را گزاف و پوچ نـیافریده است و اگر جهان دیگری نباشد که هدف نهائی از آفرینش جهان محسوب شود , خلقت الهی پوچ و بی هدف خواهد بود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.