آیا حدیث غدیر از طریق اهل سنت نقل شده است ؟

0 5

طـبـرانـی و دیگران با سندی که بر صحت آن اتفاق دارند از زید بن ارقم نقل کرده اند که پـیـامبر (ص ) در غدیر خم زیر درختهایی خطبه خواند , فرمود : ای مردم نزدیک است من به سـوی خـدا دعـوت شـوم و این دعوت را مثبت پاسخ گویم (۱) , من مسئولم و مورد پرسش قرار خـواهـم گـرفـت (۲) , شـما نیز مسئولید و بازجویی خواهید شد (۳) , در آنجا چه خواهید گفت ؟گـفتند : گواهی می دهیم که تبلیغ رسالت فرمودی , جهاد نمودی و نصیحت کردی خداوند جزای خیر به تو دهد . پـیامبر (ص ) فرمود : مگر نه این است که شما شهادت می دهید لا اله الا اللّه و ان محمدا عبده و رسـولـه و ایـنـکـه بهشت , آتش , مرگ و زندگی بعد از مرگ حق است و قیامت بدون تردید خواهد آمد و خداوند مردگان در قبر را زنده می کند ؟ . گفتند : بلی , به آن گواهی می دهیم (۴) . ( در ایـن هـنـگام ) پیامبر (ص ) فرمود : خداوندا گواه باش سپس فرمود : ای مردم خداوند مولای من است و من مولای مومنانم و من از خودشان نسبت به آنها اولی هستم (۵) . فمن کنت مولاه فهذا مولاه – یعنی علیا – اللهم وال من والاه و عاد من عاداه پس هر که من مولای اویم این , یعنی علی مولای او است , خداوندا دوست بدارکسی که او را دوست می دارد و دشمن دار کسی که با او دشمنی می کند . آنگاه فرمود : ای مردم من پیش از شما می روم و شما کنار حوض کوثر بر من وارد خواهید شد , حوضی که طول آن بیش از فاصله بین بصری ( یکی از شهرهای شام ) و صنعاء است . در کنار این حوض به تعداد ستارگان , ظرفهایی ازنقره وجود دارد . بـه هـنـگامی که بر من وارد می شوید در مورد ثقلین از شماپرسش خواهم نمود که پس از من چـگـونـه با آنها رفتار کرده اید ؟ ثقل اکبر کتاب خدا است که یک طرف آن به دست خدا است و طـرف دیـگـرش در اخـتـیـار شـمـا , بـه آن متمسک شوید که نه گمراه می شوید و نه تغییر و دگرگونی می پذیرید , و عترتم , اهل بیتم خداوند لطیف و خبیر مرا آگاه ساخته که این دو , از هم جدا نخواهند شدتا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند (۶) . و حـاکـم در مـنـاقب علی (ع ) در کتاب مستدرک خود , از زید بن ارقم از دو طریق صـحـیح مطابق شرط بخاری و مسلم نقل کرده : هنگامی که رسول خدا (ص )از حجه الوداع بازگشت و در غدیر خم فرود آمد , فرمان داد تا زیر درختان آنجا را جاروب کردند , آنگاه فرمود : مـن دعـوت بـه جـانـب حـق شـده ام و اجابت نموده ام , و من دو چیز پر ارزش در بین شما می گذارم یکی از این دو بزرگتر ازدیگری است : کتاب خدا و عترتم , ببینید چگونه پس از من با آنها رفتارمی کنید ؟ این دو از هم جدا نخواهند شد تا در کنار حوض بر من وارد شوند . سپس فرمود : خداوند عزوجل مولای من است و من مولای هر مومنی هستم . آنـگـاه دسـت عـلـی را گرفت و فرمود : من کنت مولاه فهذا ولیه ( هر کس من مولای او هـسـتم این , ولی او است ) بار خداوندا دوست بدار کسی که او را دوست می دارد و دشمن بدار کسی را که باوی دشمنی می کند وی حدیث را با همان طولانیش ذکر کرده (۷) , ولی ذهبی در تـلـخیص مستدرک دنباله آن را نیاورده است حاکم بار دیگر , آن را در باب ذکر زید بن ارقم در مستدرک ذکر نموده و تصریح به صحت آن کرده است . ذهـبـی هـم – بـا آن سرسختیش – در همان کتاب تلخیص , به این حقیقت تصریح نموده است . مـراجـعـه فرمایید (۸) احمد بن حنبل از زید بن ارقم آورده که : با پیامبر (ص ) در وادی ای فـرودآمـدیـم کـه به آن غدیر خم گفته می شد , فرمان نماز داد و در آن گرمای سخت ,نماز گزارد . بـرای پـیـامـبـر (ص ) پارچه ای بر درختی افکندند تا سایه شود , آن حضرت برای ما خطبه خواند , فرمود : آیا نمی دانید و آیا شهادت نمی دهید که من نسبت به هر مومنی از خودش اولی هستم ؟ گفتند : بلی فرمود : پس هر کس من مولای او هستم علی مولای او است . خداوندا دوست بدار آنکس که او را دوست می دارد و دشمن بدار آنکس که او را دشمن می دارد (۹) . نسائی از زید بن ارقم آورده که وقتی پیامبر (ص ) از حجه الوداع بازگشت و در غدیر خم فـرود آمد , فرمان داد زیر درختان آنجا را جاروب کردند , پس از آن فرمود : گویا من به سوی حـق دعوت شده ام و اجابت نموده ام , من در میان شما دو چیز گرانبها و ارزشمند قرار می دهم یکی از آن دوبزرگتر است از دیگری : کتاب خدا و عترتم اهل بیتم مواظب باشید پس از من چگونه با آنها رفتار می کنید ؟ آنها از هم جدا نخواهند شد تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند . سپس فرمود : خداوند مولای من , و من مولای هر مومنی هستم . آنگاه دست علی را گرفته و گفت : هر کس من ولی او هستم این , ولی او است . خداوندا دوست بدار آنکس که او را دوست می دارد و دشمن دار آن کس که وی را دشمن می دارد ابوطفیل می گوید : به زید گفتم : این را از رسول خدا (ص ) شنیدی ؟ (۱۰) پاسخ داد : زیر آن درختان , کسی نبود جز اینکه او را با چشمانش دید واین گفته را با گوشهایش از او شنید (۱۱) . ایـن حـدیث را مسلم در باب فضائل علی (ع ) در کتاب صحیح خود از طرق مختلفی از زید بن ارقم نقل نموده ولی آن را مختصر کرده و دنباله آن را بریده است (۱۲) – آری چنین می کنند احـمـد بـن حنبل از براء بن عازب نقل نموده که : ما با پیامبر (ص ) بودیم ,در غدیر خم فـرود آمـدیم , ندا داده شد الصلاه جامعه برای پیامبر (ص ) جایی زیر دو درخت تهیه شد , نماز ظهر گزارد و دست علی را گرفت و گفت : آیانمی دانید که من به مومنان اولی هستم ؟ گفتند : بلی . فرمود :نمی دانید من از هر مومنی از خودش به او اولی هستم ؟ گفتند : بلی . آنگاه دست علی را گرفت و فرمود : هر کس من مولای او هستم علی مولای اواست . بار خدایا دوست بدار کسی را که او را دوست می دارد و دشمن دار کسی که اورا دشمن می دارد پس از آن عمر علی (ع ) را ملاقات کرد به او گفت : گوارا باد بر تو ای فرزند ابوطالب که مولای هر مرد و زن مومن شدی (۱۳) . نسائی از عایشه دختر سعد نقل نموده که از پدرم شنیدم می گفت : در روزجحفه پیامبر (ص ) در حـالـی کـه دسـت علی را گرفته بود , خطبه می خواند , حمدخدای گفت و ثنا بر او فرستاده , سپس فرمود : ایها الناس من ولی شما هستم . عرض کردند : راست گفتی . پـس از آن دسـت عـلـی را بـلـند کرد و گفت : این , ولی و جانشین من است و دین مرا ادا می کندو من دوستم با کسی که او را دوست دارد و دشمنم با کسی که او را دشمن دارد (۱۴) . و نیز از سعد نقل شده که با رسول خدا (ص ) بودیم , وقتی به غدیر خم رسید , توقف فرمود , آنـان کـه پـیش از او بودند بازگرداند و آنها که عقب مانده بودند ملحق شدند , هنگامی که مردم جمع شدند فرمود : ای مردم چه کسی ولی شمااست ؟ گفتند : خدا و رسولش . سپس دست علی (ع ) را گرفت و او را به پاداشت , پس از آن فرمود : کسی که خدا و رسولش ولـی او هستند این , ولی او است ,بار خداوندا دوست بدار کسی که او را دوست می دارد و دشمن دار کسی که او رادشمن می دارد (۱۵) روایات در این باره زیاد است به طوری که قابل استقصاء و ضبط نیست (۱۶) . ایـنـهـانصوص صریحی هستند که با زبان گویا ولایتعهدی او را اثبات می کنند و می گویند : عـلـی پـس از پیامبر (ص ) صاحب امر مسلمین است , چنانکه فضل بن عباس بن ابی لهب گفته است : و کان ولی العهد بعد محمدعلی و فی کل المواطن صاحبه (۱۷) . ( ولی عهد , پس از محمد (ص ) علی است , وی در همه جا همراه او بوده است ) .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.