علت و معلول را تعریف کنید ؟

0 15

اگـر مـوجودی نیازمند به موجود دیگری باشد و وجودش بنوعی توقف بر آن دیگری داشته باشد , بـاصطلاح فلسفی موجود نیازمند را معلول , و آن دیگری را علت می نامند ,ولی علت ممکن است بی نیاز مطلق نباشد بلکه خودش نیز نیازمند و معلول موجود دیگری باشد . اما اگر علت همچگونه نیاز و معلولیتی نداشت , علت مطلق و بی نیاز مطلق خواهد بود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.