آیا ارتباطی بین اعتقادات شیعه راجع به جانشین پیامبر و اعتقادات یهود درباره جانشین یوشع بن نون وجود دارد؟

0 26

ج : یکی از سنت های الهی که در اسلام و امت های پیشین بوده است , مسئله وصایت وتعیین وصی برای پیامبران می باشد و کتاب های تاریخی , اسامی اوصیای پیامبران رانوشته اند, البته بنابر گفته خـداونـد سـنت های الهی تغییرناپذیر است , ((لن تجد لسنه اللّه تبدیلا)).(۱)مسعودی نام اوصیای پیامبران خدا را از حضرت آدم (ع ) تا حضرت محمد(ص ) پشت سرهم آورده است و می نویسد: وصی آدم (ع ) هـبـه اللّه (ع ), وصـی ابـراهـیـم (ع ) و اسـمـاعـیل (ع )و وصی یعقوب (ع ) یوسف (ع ) وصی مـوسـی (ع ) یـوشـع بـن نـون و وصـی خـاتـم پـیـامـبـران عـلـی بـن ابـیطالب و یازده فرزند او مـی باشند.(۲)داستان جانشینی یوشع بن نون , وصی حضرت موسی (ع ) در تورات , کتاب قاموس , واژه یـوشـع آمـده است و در پایان , اصحاب بیست و هفتم , از سفر عدد, انتصاب از سوی خداوند به عـنـوان وصـی حـضرت موسی (ع ) آمده است .یعقوبی می نویسد: چون مرگ موسی (ع ) فرا رسید, خداوند عزوجل به او فرمان داد تایوشع بن نون را درون قبه الرمان بخواند و دست خود را بر اندام او بگذارد تابر کفش به اندام یوشع بن نون منتقل شود و او را وصی خود گرداند و اموربنی اسرائیل را بـه او بـسپارد.البته بین وصی خاتم پیامبران و وصی حضرت موسی (ع ) یوشع بن نون که همراه حـضرت موسی (ع ) در کوه سینا حضور داشت و آلوده به گوساله پرستی نشد و خداوند به حضرت مـوسـی (ع ) فرمان داد تا او را وصی خود گرداند تا سپس از او گروه خداپرستان را رهبری کند و حـضـرت عـلی (ع ) نیز همراه رسول خدا(ص ) در غار حرا حضور داشت و هرگزبتی را نپرستید و خـداوند هم به خاتم پیامبران دستور داد تا هنگام بازگشت از حجه الوداع در برابر حاجیان او را به عنوان وصی خود معرفی کند, وجه تشابه وجود دارد .(۳)همچنین بین برخی احکام و قوانین دین اسـلام و ادیـان سـابق تشابهاتی وجود دارد, ازجمله اینکه ادیان الهی در اصول دعوت انسان ها به تـوحید و یکتاپرستی و نبوت ومعاد یکسان اند, اما وجه تمایز اسلام با ادیان دیگر الهی , عدم تحریف آن است و اینکه بعضی احکام در امت های پیشین بوده و در اسلام نسخ شده است , اما امر وصایت در امت های پیشین بوده و نسخ هم نشده , بلکه روایات زیادی از پیامبر(ص ) رسیده است که به برخی اشـاره مـی شـود:۱ـ پـیامبر گرامی اسلام می فرماید: ((لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حـذواالـنـعـل بـالنعل )),(۳۵) هر چه بر امت موسی آمده است , بر امت من خواهد آمد نظیرآن , و وصـایـت حضرت موسی (ع ) به یوشع بن نون یکی از امور واقع در بنی اسرائیل بوده است و وصایت علی (ع ) هم در امت اسلام واقع شده که در حدیث منزلت به آن اشاره شده است . ۲ـ حـضرت محمد(ص ) می فرماید:((انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی )),(۵) هـمـان گـونـه که حضرت موسی (ع ) وصیی به نام هارون داشت من هم وصی دارم . آنگاه روی به حـضـرت عـلـی (ع ) کـرد و فـرمـود: تو به منزله هارون برای موسی هستی , گرچه هارون قبل از موسی (ع ) از دنیا رفت , ولی یوشع بن نون وصی بعد از رحلت حضرت موسی (ع ) بود.۳ـ طبرانی از قـول سـلـمان فارسی آورده است که به رسول خدا(ص ) گفتم : ((هر پیامبری وصی داشته است , وصـی بـعـد از تـو کـیـسـت ؟)) سلمان می گوید: ((پاسخم را نداد, بعد ازمدتی مرا دید و فرمود: سـلـمـان )) بـه خـدمـت او شتافتم وگفتم : بلی , فرمود: ((می دانی وصی موسی چه کسی بوده اسـت ؟)) گـفتم : ((آری یوشع بن نون .)) فرمود: چرا؟ عرض کردم :((از آن جهت که از همه مردم آن روزگـار داناتر بود)). فرمود: ((همین طور هم وصی من و مخزن الاسرار من و بهترین یادگار مـن کـه وظیفه مرا به عهده می گیرد و دینم راادا می کند, علی بن ابیطالب است )).(۶)۴ـ بریده صحابه می گوید رسول خدا(ص ) فرمود: ((لکل نبی وصی و وارث و ان علیا وصیی و وارثی )).(۷) و رسـول خـدا(ص ) از اول بـعـثت و از روزی که عشیره و اقربین خود راجمع کرد, بحث وصایت را مـطـرح کرد و در سخنان صحابه آن حضرت و خود علی بن ابیطالب (ع ) هم زیاد است که فرمود: ((انـا اخو رسول اللّه و وصیه )).(۸) و در کلام امام حسن (ع ) هم آمده است که فرمود: انا الحسن بن علی و انا ابن النبی و انا ابن الوصی )).(۹) که خود را امام حسن (ع ) فرزند وصی و فرزند نبی معرفی مـی کـند و خودحضرت هم به این لقب مشهور بوده اند. در تاج العروس ذیل واژه وصی آمده است :((الوصی کفنی لقب علی )) (رضی اللّه عنه ) وصی لقب حضرت علی (ع ) است )).(۱۰)و لسان العرب در ذیـل وصـی آورده اسـت که به حضرت علی (ع ) وصی می گفتند. مبرد درکتاب الکامل آورده اسـت : ((وصـی همان کسی است که ابن ملجم با کشتن او کاخ آمال امت را در هم کوبید)).(۱۱)با تـوجه به آنچه گفته شد, روشن می شود که هر پیامبری وصی داشته است و خود پیامبرهم وصی دارد و آنـچـه بر امت موسی (ع ) آمده است , در این امت هم خواهد آمد و سخن آن حضرت تصریح دارد کـه وصـی حـضرت موسی (ع ) یوشع بن نون بوده و وصی آن حضرت , حضرت علی (ع ) است .ایـنـکه شیعه معتقد به وصایت است , مبدا این تشابه و اعتقاد سخنان حضرت رسول (ص )است که کـلام وحـی اسـت : ((و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی )) و اینکه درامت های پیشین نیز بـوده و حـضـرت مـوسـی هـم بـرای خـود وصـی معین نموده اند, این تشابه با دین الهی حضرت مـوسـی (ع ) و ایـنـکـه در ایـن مـورد نسخ حکم وصایت نیامده است ,هیچ گونه منقصتی را ایجاد نمی کند و مکلف به اخذ اعتقادات و عمل به احکام اسلام هستیم و تشابه و عدم آن با احکام امتهای پـیشین موجب رد حکم الهی یا قبول آن نیست و این تشابه نه تنها شبهه آفرین نیست , بلکه موید و مـوکـد و نشانگر این مطلب است که تعیین وصی برای پیامبران از سنت های الهی است و از اصول ثـابـت هـمـه ادیـان الـهـی می باشد که در امت های پیشین و انبیای قبل از نبی اکرم (ص ) جاری بوده است و در امت اسلام و نبوت پیامبر(ص ) هم جاری شده است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.