چـگـونـه مـمـکـن است پیامبران آلوده به گناه نباشند ؟ در حالیکه انسان , غالبا ازگناه پاکیزه نمی ماند .

0 5

بـشـر بـه گـناهان – از هرگونه – بدانجهت دست می یازد که به زشتی آن آشنایی درست ندارد , وگرنه با دانستن عواقب و پی آمدهای خطرناک گناه , هرگز گرد آن نمی گردد و حتی فکر آنرا هم نمی کند و از گناه مصون می ماند . پـاره یـی از کـارهای ناپسند هست که همه مردم از آنها می گریزند و هیچگاه حاضرنیستند آنها را مرتکب شوند , مثلا هیچ آدم با شعوری حاضر نیست خاکروبه را اززباله دان بردارد و بخورد یا دست خود را بسوزاند و حتی فکر آنرا هم نمی کند چراکه زیان آنرا همه به طور کامل تشخیص می دهند . و برخی از کارهاست که تنها عده یی از مردم زیان آنرا کاملا تشخیص می دهند و از آن می گریزند . مـثلا یک پزشک میکروب شناس از آب یا غذای آلوده می گریزد اما یک آدم بی اطلاع وبی سواد از خوردن آن باکی ندارد . انگیزه این اجتناب آن است که پزشک به زیانهای میکروب آشنایی کامل دارد اما آدم بی سواد نسبت به زیانهای آن اطلاع کافی ندارد . مـقـصـود این است که انسان ممکن است بر اثر بینش عمیق و کامل به عواقب وخیم کاری ,واجد حالتی درونی بشود که او را از انجام آن کار زیان دار باز دارد . این حالت کما بیش در تمام انسانها وجود دارد اما چون همه انسانها ضرر و زیان همه چیز را به طور کامل و ژرف نشناخته اند در بسیاری از موارد از آلودگی ها به دور نیستند . امـا پـیـامـبران که خدا به آنان دید ویژه یی داده و همه حقایق را به چشم دل می دیدند و از مفاسد گـناهان آگاهی ژرف و عمیق داشتند دارای مصونیتی همه جانبه و کامل بودند که آنانرا از همه گناهان باز می داشت . یـعـنـی همانطوریکه یک پزشک از خوردن شربت آلوده به میکروب می گریزد و حاضر نیست آنرا بـنـوشـد , پیامبران خدانیز این حالت را نسبت به انجام دادن ظلم و ستم و تجاوز به حقوق مردم ,شرابخواری , قمار , دروغ , تهمت , دزدی , خیانت و تمام گناهان داشتند البته نه به این معنی که مجبور باشند بلکه پس از مقایسه یی بین منافق و لذایذ زودگذر وعواقب وخیم گناه و محرومیت از نعمتهای بزرگ الهی در آخرت به اراده و اختیار خوداز آن گناهان پرهیز می کردند . پـوشـیـده نماند که یک نوع مصونیت دیگر هم خداوند در پیامبران قرار داده بود تا به هنگام تبلیغ احکام او دچار سهو و نسیان و خطا و اشتباه نشوند و بتوانند فرمان خدا را بی نقص و کامل به مردم برسانند .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.