هـنگامی که به ابراهیم گفتند : آیا تو بتها را شکسته ای گفت : این کار را بت بزرگ کرده ; چگونه ابراهیم این سخن را گفت با آنکه پیامبر است و معصوم و نباید دروغ بگوید ؟

0 5

ابـراهیم بطور قطع این عمل را به بت بزرگ نسبت داد ولی تمام قرائن شهادت می دادکه او قصد جـدی از ایـن سخن ندارد , بلکه می خواسته است عقاید مسلم بت پرستان راکه خرافی و بی اساس بـوده است به رخ آنها بکشد , به آنها بفهماند که این سنگ وچوبهای بی جان آنقدر بی عرضه اند که حـتـی نـمی توانند یک جمله سخن بگویند و از عبادت کنندگانشان یاری بطلبند , تا چه رسد که بخواهند به حل مشکلات آنها بپردازند . به هر حال ابراهیم به هیچ وجه دروغ نگفت چون دروغ آن است که قرینه ای همراه نداشته باشد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.