پـس از آنـکـه مـوسی درخواست کرد پروردگارش را ببیند , خداوند بر کوه جلوه کرد ,موسی از مشاهده این صحنه مدهوش به روی زمین افتاد وقتی به هوش آمد گفت : من توبه می کنم مگر مـوسـی کـار خـلافی انجام داده بود ؟ چه اینکه اگر این درخواست رااز طرف بنی اسرائیل کرده عـمـلـی بـر طـبق ماموریت بوده است و انجام وظیفه نموده واگر برای خودش به منظور شهود باطنی سئوال کرده , این هم کار خلافی محسوب نمی شود ؟

0 2

از دو جـهـت مـی تـوان این سئوال را پاسخ گفت نخست اینکه موسی (ع ) به عنوان نمایندگی از بـنی اسرائیل چنین درخواستی را کرد و باز در همین مقام و به همین صورت نمایندگی , تقاضای توبه و اظهار ایمان نمود . دیـگر اینکه : موسی اگر چه ماموریت داشت که تقاضای بنی اسرائیل را مطرح کند ولی به هنگامی کـه جریان تجلی پروردگارپیش آمد و حقیقت امر آشکار شد , مدت این ماموریت پایان یافته بود , در ایـن مـوقع باید به حالت نخست یعنی قبل از ماموریت بازگردد , و ایمان خویش را ابراز داردتا اشـتـبـاهـی برای کسی باقی نماند و آن را به صورت توبه و با جمله سبحانک تبت الیک و انا اول المومنین بیان فرمود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.