عـلـل معصوم بودن پیامبران و امامان چه بوده و آیا آنها صرفا بر اثر موهبت مخصوص الهی معصوم بودند یا خودشان این حالت را در پرتو اعمالشان تحصیل می کردند ؟

0 4

مـعـصوم بودن پیامبران و امامان ( دور بودن از گناه و خطا و اشتباه ) از کمالات معنوی و روحی پیامبران و امامان سرچشمه می گرفت . تـردیـدی نـیست که منشا اعمال خوب و یا بد , حالات روحی و معنوی انسان است , حالات روحی پلیدی چون جهل , عدم عقیده به مبدا و معاد , طغیان تمایلات سرکش و ماننداینها , منشا انحراف و گـنـاه و آلـودگـی مـی گردد , همان طور که علم و دانش , ایمان و اعتدال تمایلات و نیروی پرهیزکاری , از گناه و آلودگی باز می دارد و منشا یک سلسله اعمال نیک و انسانی می گردد . پـیـامـبـران و امـامـان از نـظر روحی و معنوی , از نیروی ایمان فوق العاده و علی ودانش سرشار بهره مند بودند و بیش از هر چیز این دو عامل روحی بود که عوامل گناه و انحراف را در وجود آنها محکوم نموده بود ; وقتی یک انسان به زشتی گناه وعواقب وخیم آن نسبت به سعادت ابدی خود کـامـلا آگاه باشد و از طرفی نیروی ایمان وپرهیزکاری در او به اندازه ای باشد که عوامل برونی و درونـی گـنـاه نتوانند در وجوداو موثر باشند , چنین فردی در هنگام عمل ممکن نیست مرتکب گناه شود . در اینجا جای این سوال باقی می ماند که این حالات روحی که سرچشمه معصوم بودن است از کجا و چـگـونـه در وجود پیامبران و امامان پیدا می شد ؟باید توجه داشت پیدایش این کمالات روحانی مـعلول چند عامل عمده و اساسی بوده است :۱ – وراثت در علم زیست شناسی به ثبوت رسیده که اسـتـعـداد و آمـادگی روحی برای کسب فضایل وکمالات انسانی و حتی پاره ای از خود صفات و کـمالات , از راه وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود , خاندانی که پیامبران و امامان در آن مـتـولـد می شدند عموماخاندانی پاک و اصیل بودند که با گذشت زمان کمالات و فضایل روحی بـرجـسته ای در آنهامتراکم شده , نسل به نسل به حکم وراثت در خاندان آنها جریان داشته است ; تاریخ در موارد زیادی این واقعیت اساسی را نشان می دهد , مثلا در مورد خاندان پیامبراسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم تاریخ نشان می دهد که آن حضرت در اصیل ترین خاندان عرب ( قریش ) و در مـیـان قـریـش هـم از شـریفترین تیره ( بنی هاشم ) متولدشد ; این خاندان به راستی و درستی , شـجاعت , مهمان نوازی , غیرتمندی ,دادخواهی , پاک و امانت معروف بودند و به همین جهت در میان قبایل مختلف عرب ازاحترام مخصوصی برخوردار بودند . پدران پیامبر اسلام تا آنجا که تاریخ اسم آنهاضبط نموده , عموما افرادی برجسته و شریف و با ایمان بودند . بنابر این , مساله وراثت زمینه یک آمادگی و استعداد خاصی را برای دریافت کمالات روحی در پـیـامـبران و امامان ایجاد نموده بود و این زمینه به منزله اساسی بود که می شد با ضمیمه نمودن عوامل دیگری چون تربیت عالی و روحانی فضایل رادر وجود این افراد بارور ساخت . ۲ – انتقال فضایل و کمالات روحی از راه تربیت عامل دوم در پیدایش کمالات روحی برای پیامبران و امامان همان بود که از آن به تربیت تعبیر می کنیم . کمالات و فضایلی در خاندان پیامبران وجود داشت که قهرااز راه تربیت به آنها نیز منتقل می شد و مـکمل استعداد وراثتی آنها برای کسب کمالات روحی می گردید , آنها در خاندان خویش افرادی کاملا با ایمان , امانتدار ,با هوش , شجاع و با کمال بار می آمدند . ۳ – یـک رشـتـه عـلل ناشناخته علم روانشناسی و زیست شناسی در تحقیق علل شخصیت روحی افـراد – غـیر از وراثت وتربیت – به یک سلسله علل ناشناخته معتقد شده است که این علل گاهی تـاثـیر خاصی درذرات نطفه ژنها ی تشکیل دهنده افراد می گذارد و موجب بسیاری از حالات ونـیـروهای فوق العاده روحی در آنها می گردد ; پاره ای از روانشناسان و زیست شناسان معتقدند ایـن عـلل جهشهایی است که در نطفه رخ می دهد و نتیجه این جهشها حالات فوق العاده ای است که در افراد پیدا می شود و این حالات به آنها از نظر روحی امتیازات خاصی می بخشد . ۴ – موهبت مخصوص الهی در ماورای این عوامل سه گانه , عامل مهم دیگری وجود دارد که همان فیض و عنایت مخصوص الهی در حق پیامبران و امامان است . عـوامـل گـذشته به شخص معصوم این شایستگی و آمادگی را می دهد که مشمول فیض و توجه خاصی از طرف خداوند شود . درپرتو این فیض ربانی و الهی نیروهای روحی موجود او شدیدتر و موثرتر می گردد . ایـن افـاضـه , کمالات روحی او را تقویت می کند و کمالات تازه ای هم به آن اضافه می نماید ; این لطف خاص الهی موجب تشدید ایمان و دانش و بصیرت شخص پیامبرمی گردد و دو عامل ایمان قوی و دانش فوق العاده که گفتیم موجب محکومیت عوامل گناه در وجود معصوم است , حالت فـوق العاده ای پدید می آورد و به این ترتیب بادست به دست دادن عوامل متعدد , شخص معصوم , از آلودگی به گناه و انحراف مصون می ماند . نکته قابل توجه این که در تمام این مراحل , شخص معصوم از آزادی اراده برخوردار است و معصوم بودن او یک حالت کاملا اختیاری است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.