موسی و هارون بدون شک هر دو پیامبر بودند و معصوم اما قرآن در سوره طه بحث ومشاجره ای را از آنها در جریان گوساله پرستی بنی اسرائیل نقل می کند که عتاب وخطاب شدید از ناحیه موسی و دفاعی که هارون از خودش می کند چگونه قابل توجیه است ؟

0 3

مـوسـی یـقـیـن داشت برادرش بی گناه است اما با این عمل دو مطلب را می خواست اثبات کند : نـخـسـت بـه بنی اسرائیل بفهماند که گناه بسیار عظیمی مرتکب شده اند , گناهی که حتی پای برادر موسی را که خود پیامبری عالیقدر بود به محکمه و دادگاه کشانده است . دیـگـر ایـنـکه بی گناهی هارون با توضیحاتی که می دهد بر همگان ثابت شود و بعدا او رامتهم به مسامحه در اداء رسالتش نمی کنند .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.