آیا سجده بر غیر خداوند حرام نیست ؟

0 5

سجده از آن جهت پسندیده است که به بهترین شکل عبودیت و بندگی را نشان می دهد . آنچه حرام است عبادت غیر است خواه سجده باشد خواه غیر سجده . کـسـانـی که تصورکرده اند سجده بر آدم حرام است , پیش فرض آنان این است که سجده عبادت ذاتـی اسـت یـا سـجـده ذاتـا عـبـادت اسـت در حـالـیکه این تصور خطاست زیرا اگر چنین بود هـیـچـگـاه نـمـی تـوانـست عبادت نباشد و حال اینکه ممکن است سجده برای مسخره و استهزاء صورت گیرد . بنابراین گرچه عبادت مخصوص خداوند است اما سجده به خودی خود مخصوص خداوند نیست . اگـر سـجـده برای غیر خداوند حرام است به دلیل نهی عقلی یا شرعی است که مفاد این نهی نیز حرمت اعطای ربوبیت به غیر خداوند است . بـنـابـرایـن سـجده برای بزرگداشت و اکرام غیر و آن هم کسی که مظهر خداوند و بنده صالح و شایسته اوست درحقیقت سجده بر خداوند است و منع عقلی و شرعی ندارد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.