فرق رسول و نبی چیست ؟

0 11

رسـول کـسـی اسـت کـه حـامـل رسـالـت اسـت و نبی کسی است که حامل خبر است از این رو شـرافـت رسـول به این است که بین خدای متعال و مخلوقات واسطه است و شرافت نبی این است که به خداوند متعال و آنچه نزد اوست علم دارد . الـبـتـه فـرق های در روایات و غیرروایات نیز میان نبی و رسول گفته شده که به طور خلاصه به شرح ذیل است . ۱ – رسـول آنـسـت که رسالت را حمل می کند و بعثت دارد و مامور به تبلیغ است اما نبی مامور به تبلیغ نیست . ( البته با توجه به آیات قرآن می توان گفت این تفاوت میان رسول و نبی وجود ندارد ) . ۲ – نبی کسی است که فرشته وحی را در بیداری نمی بیند اما صدای او را می شنود و اورا در خواب می بیند و رسول کسی است که صدای فرشته وحی را می شنود اما او را درخواب نمی بیند . به این ترتیب رسالت بلحاظ مفهوم اعم از نبوت است و بلحاظ مصداق اخص از آن است . پس به لحاظ مصداقی هر نبی ای رسول است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.