حس گرائی و انکار امور نامحسوس چه اشکالاتی دارد ؟

0 4

چـنـانـچه نمی توان توقع داشت که چشم صداها را درک کند یا گوش رنگها را ببیند نبایدانتظار داشـت کـه مجموع حواس ما هم , همه موجودات را درک کند زیرا :اولا در میان موجودات مادی هـم چیزهایی وجود دارد که قابل درک حسی نیست چنانکه حواس ما از درک انوار ماوراء بنفش و مادون قرمز و امواج الکترومنیتیک و ۰۰۰عاجز است . ثـانـیا ما بسیاری از حقایق را از غیر راه حواس ظاهری درک می کنیم و اعتقاد یقینی به وجود آنها پـیـدا مـی کـنـیـم با اینکه قابل درک حسی نیستند مثلا از حالت ترس و محبت یا اراده و تصمیم خـودمـان آگـاه هـسـتـیم و اعتقاد یقینی بوجود آنها داریم , درصورتی که این پدیده های روانی همانند خود روح قابل درک حسی نیستند و اساسا خودادراک , امری غیر مادی و نامحسوس است . پـس درک نـشـدن چیزی بوسیله اندامهای حسی نه تنها دلیلی بر عدم وجود آن نیست بلکه حتی نباید موجب استبعاد هم بشود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.