آیا بر فرض صحت و کلیت اصول ماتریالیسم بی نیازی جهان از آفریننده ثابت می شود ؟چرا ؟

0 11

خـیـر ; زیـرا اگـر فـرضا همه این اصول بصورت کلی و جهان شمول ثابت می بود تنهامی توانست قوانین ثابت شده در علوم طبیعی و چگونگی پیدایش پدیده ها را بیان کند . امـا وجـود قـوانـیـن کـلـی و ثـابـت در جـهـان , بمعنای بی نیازی پدیده ها از پدید آورنده وعلت هـسـتی بخش نیست زیرا ماده و مادیات ممکن الوجود هستند و بالضروره نیازمند به واجب الوجود می باشند حدوثا و بقاء .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.