آیا ماده ازلی و ابدی و ناآفریدنی است ؟

0 4

اولا : ازلـی و ابـدی بـودن مـاده بـر اساس دلایل علمی و تجربی قابل اثبات نیست زیرابرد تجربه محدود است و هیچ تجربه ای نمی تواند بی نهایت بودن جهان را از نظر زمان یا مکان اثبات کند . ثـانـیـا فـرض ازلی بودن ماده , مستلزم بی نیازی آن از آفریننده نیست , چنانچه فرض یک حرکت مکانیکی ازلی , مستلزم فرض نیروی محرک ازلی است نه بی نیازی آن از نیروی محرک . ثـالـثـا نـا آفریدنی بودن ماده بمعنای واجب الوجود بودن آن است که در درس هشتم ثابت شد که محال است ماده واجب الوجود باشد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.