آیا وجود موجود غیر مادی را می توان انکار کرد ؟

0 5

هـیـچ بـرهـانـی بـر نـفـی مـاوراء طـبـیـعـت نـمـی تـوان اقـامه کرد خصوصا بر اساس معرفت شناسی ماتریالیستی که بر اصالت حس و تجربه استوار است . زیرا روشن است که هیچ تجربه حسی نمی تواند در ماوراء قلمرو خودش که ماده ومادیات می باشد , سـخـنـی بـگـویـد و چیزی را نفی یا اثبات کند و حداکثر چیزی که براساس منطق حس گرائی مـی تـوان اظـهار داشت این است که بر طبق آن نمی توان وجود ماوراءطبیعت را اثبات کرد , پس دسـت کم باید احتمال وجود آن را بپذیرند , زیرا باصطلاح معروف عدم الوجدان لا یدل علی عدم الـوجـود و انـسان بسیاری از امور غیر مادی را که دارای ویژگیهای ماده و خواص ماده نیستند از جـمله خود روح , و حالات روحی خودرا , با علم حضوری درک می کند و نیز براهین عقلی زیادی بر وجود امور مجرد اقامه شده که در کتب فلسفی مضبوط است ( آموزش فلسفه , ج ۲ درس ۴۹ و ۴۴ ) و از بـهـتـرین شواهد بر وجود روح مجرد , رویاهای صادقانه و بسیاری از کارهای مرتاضان و نـیـزمـعجزات انبیاء است ( نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم , درس ۲ ) و بهرحال براهینی که بر وجود خدای متعال و جسمانی نبود او اقامه شده برای ابطال اینکه هستی مساوی با ماده و مادیات است کافی است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.