اساسی ترین مسئله جهان بینی کدام است ؟و وجه اساسی بودن آن چیست ؟

0 12

اسـاسی ترین مساله جهان بینی , اعتقاد به وجود خدای جهان آفرین است , زیرا معاد ونبوت و سایر اصـول و فـروع جـهان بینی الهی بر آن متفرع است و در صورت منفی بودن آن , جهان بینی مادی تثبیت خواهد شد . و دیگر نوبت به طرح و بررسی سایر مسائل مربوط به دین نخواهد رسید .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.