جـهان بینی عرفانی چیست ؟ و آیا می توان مسائل بنیادی جهان بینی را بر اساس شهودعرفانی حل کرد ؟ چرا ؟

0 5

جـهـان بینی عرفانی نوعی جهان بینی است که از راه کشف و شهود و اشراق و سیر و سلوک حاصل می شود . خـیر زیرا اولا جهان بینی شناختی است که از مفاهیم ذهنی تشکیل می شود  ولی درمتن شهود جایی برای مفاهیم ذهنی نیست .

ثانیا تفسیر شهودها و بیان آنها در قالب الفاظ و مفاهیم , نیاز به ورزیدگی ذهنی و سابقه طولانی در تلاشهای عقلی و تحلیلهای فلسفی دارد .

ثالثا در بسیاری از موارد آنچه حقیقتا مورد شهود قرار می گیرد با انعکاسات خیالی آن  و تفسیری که ذهن برای آن ترسیم می کند  حتی برای خود شهودکننده هم مشتبه می شود .

رابـعـا یـافـتـن حـقایقی از طریق سیر و سلوک عرفانی , نیازمند به مبانی نظری و مسائل بنیادی جهان بینی است .

پـس قـبل از شروع سیر و سلوک باید مسائل جهان بینی حل شود ,و شناخت شهودی در پایان کار حاصل می شود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.