جهان بینی علمی را نقادی کنید؟

0 8

مـحـدود بـودن آن بـه دایـره پـدیده های مادی و طبیعی سبب می شود که نفیا و اثباتا درماورای طبیعت حق اظهار نظر نداشته باشد .

مـسـائل جهان بینی اساسا از موضوع وقلمرو علوم تجربی خارج است و لذا علوم تجربی نمی تواند در این موردنظریه پردازی کند .

 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.