گروهی حدیث ثقلین را با کلمه ( و سنتی ) نقل کرده اند , کدام یک صحیح است ؟

0 9

حـدیـث مـعـروف و مشهور ثقلین که در موارد مختلف , رسول خدا(ص ) آن را ایرادفرموده اند که مشهورترین آن جریان و حادثه غدیرخم می باشد, به روایت بیشترمحدثان و حافظان به این صورت نـقـل گـردیـده است : قال رسول اللّه (ص ): ((انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی )). (۱)در جریان غدیر, پیامبر اسلام (ص ) پس از ایراد یک خطبه طولانی و اعلان خبر نزدیکی رحلت خویش , خـطـاب بـه مـردم چـنـین فرمود: ((انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه وعترتی شخص ناشناسی برخاست و عرضه داشت آن دو چیز گرانبها چیست ؟ رسول خدا(ص )فرمود: کتاب خدا و اهل بیت من که اگر به آن دو تمسک بجویید گمراه نخواهید شد ودر آخر به نقل صحیح مسلم ((اذکرکم فـی اهـل بـیـتـی )) را سه مرتبه تکرار فرمود.(۲)بنابر این , وقتی به صحاح و سنن و مسانید روایی مـراجعه می کنیم , در تمام و یااکثریت قریب به اتفاق این کتب , در کنار کتاب خدا و ثقل اکبر لفظ عـتـرت و اهـل بـیـت آمـده اسـت و هـیـچ کدام به جای لفظ اهل بیت (عترتی ), لفظ (سنتی ) را نـیاورده اند,البته در برخی منابع روایی قابل اعتماد از صحاح و سنن و روایتی , به جای ((عترتی )), ((سـنتی )) را نقل کرده اند.(۳)در سلسله سند آن اشخاصی است که علمای رجال احادیث آنان را مـردود دانـسـتـه انـد,زیرا در سلسله سند آن , شخصی به نام ابواویس قرار دارد که ابوحاتم رازی دربـاره او مـی گـوید: حدیث وی نوشته می شود, ولی به حدیث او نمی توان احتجاج و استناد کرد ,زیـرا قـوی و محکم نیست .(۴)همچنین در یکی دیگر از اسناد آن , شخصی به نام کثیر بن عبداللّه وجـود دارد کـه امـام شـافعی درباره او می گوید: وی یکی از ارکان دروغ است و بعضی از علمای رجال او را منکر الحدیث و غیر قابل اعتماد و متهم به کذب و جعل حدیث می دانند.(۵)یا امام مالک دربـاره حـدیـثی که لفظ ((سنتی )) دارد, می گوید: این حدیث مرسل وبدون مسند است و همه مـی دانـیـم کـه احـادیث مرسل فاقد ارزش می باشد.(۶)با توجه به عدم اعتماد بزرگان صحاح و مـسـانید, به حدیث وثنین و اهمال آن و عدم ذکر آن در کتب خویش و نیز جرح بسیاری از راویان سـلـسـله حدیث سنتی و مرسل دانستن آن و اعتماد بر حدیث ثقلین و آوردن لفظ ((عترتی )) در کـنـار کـتـاب خدا, که رسول اکرم (ص ) جدایی ناپذیری آن دو را بیان داشته اند, این مطلب روشن می شود که نباید به روایت وثنین اعتماد کرد و همانند امام مالک آن را فاقد ارزش دانست .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.