در قرآن آمده است که اگر دو یا چند خدا وجود داشت در عالم خلقت فساد روی می داد . آیا تزاحم اسباب و علل و تزاحم آنها در تاثیر نشان دهنده فساد در عالم نیست ؟

0 7

تزاحم و تفاسد دو علت که تحت تدبیر دو خدا باشند با تزاحم علل تحت تدبیر یک خدابا هم تفاوت دارد.

تـزاحـم علل تحت تدبیر مدبر واحد به فساد نظام کل نمی انجامدبلکه در راستای تحقق نظام کل است و هر علتی و اسبابی در حقیقت نقش خود را بازی می کند.

مانند تزاحم و اختلاف دو کفه ترازو که در حقیقت غرض واحدی را محقق می سازند .

آنـچـه در قـرآن نفی شده است وجود دو یا چند مدبر است که هر یک تدبیرخاصی می کنند یعنی تزاحم اسباب و علل تحت تدبیر چند مدبر و اله نفی شده است .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.