مـی دانـیم توبه به معنی ندامت و پشیمانی از گناه است و می تواند انسان را به حالت قبل از گناه درآورد , دیگر چه نیازی به شفاعت است ؟

0 11

اگـر چـه نـیـاز توبه کاران در زمینه جرم و گناه با توبه برآورده می شود اما برای افزایش مقامات معنوی و پرورش و تکامل و ارتقاء مقام نیاز به شفاعت دارند .

زیراتوبه مراحلی دارد و ندامت از گناه و تصمیم برای پاک بودن در آینده تنها مرحله نخستین آن است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.