آیـا مـخـتـرعان و مکتشفان پاداش الهی دارند , یا به حکم اینکه فرضا ایمان نداشتندبه قعر جهنم فرستاده می شوند ؟

0 7

از نـظر جهان بینی اسلام مطالعه نفس عمل به تنهایی کافی نیست بلکه عمل به ضمیمه محرک و انگیزه آن ارزش دارد بنابراین باید پرونده این افراد را هم از نظر عمل و هم از نظر انگیزه و محرک مـورد بـررسـی قـرار دارد ۱ – گاهی هدف اصلی از اختراع صرفا یک عمل تخریبی است ( همانند کـشـف انـرژی اتمی که نخستین بار به منظور ساختن بمبهای اتمی صورت گرفت ) ۲ – گاهی مـخـتـرع یـا مـکـتـشـف , هدفش بهره گیری مادی و یاشهرت است ; روشن است این دو گروه هیچگونه طلبی نه از خدا دارند و نه از همنوعان خویش ۳ – گروهی هستند که مسلما انگیزه های انـسانی دارند و یا اگر معتقد به خداباشند انگیزه های الهی , بدون شک این گروه پاداش مناسبی از خداوند دریافت می کنندو دلیلی نداریم که جمله ان اللّه لا یضیع اجر المحسنین خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند شامل این گونه اشخاص نشود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.