چرا سلسله امامان شیعه (ع ) با غیبت امام زمان (عج ) به پایان می رسد ؟

0 6

بـرای نـیل به اهداف مادی و معنوی , رهبری از ضروریات زندگی اجتماعی است , تا حدی که این ضرورت در بین حیواناتی که به صورت اجتماعی زندگی می کنند و تابع غرایزو سرشت ذاتی خود هـسـتـنـد (از قبیل زنبورها و مورچگان ) بچشم می آید. بنابر این ,اصل مسئله رهبری در زندگی اجـتـمـاعـی انسان از بدیهیات بوده و حتی مکاتبی چون آنارشیسم ( که دولت را به همه اشکالش مـحـکـوم می دانند ) برخلاف آنچه شهرت پیداکرده است , طالب هرج و مرج در رهبری اجتماعی نـیـسـت , بـلـکه مدعی است گروههای داوطلب در اجتماع , می توانند با بر طرف کردن این نیاز ضـمن اعمال گونه ای رهبری اجتماعی , از جرایم جلوگیری نمایند.(۱) اما از نظر دینی , رهبری در اجـتـمـاع انسانی چنان لازم و نیاز به آن ضروری شمرده شده است که اولین انسان را خداوند رهبر وتربیت یافته قرار داد تا در آینده انسانها هر چند محدود به یک خانواده هم باشند, بدون رهبر و راهنما نمانند. آیه شریفه ۲۴ از سوره فاطر به همین سنت الهی تصریح کرده و می فرماید: ((و ان مـن امـه الا خـلافـیها نذیر)). برای هر زمان امام ورهبری قرار دادیم (۲). در روایات شیعی , لزوم وجـود امـام و حـجـت الهی به حدی ضروری شمرده شده که فرموده اند: ((اگر امام نباشد زمین اهـلـش را در خـود فـرومی برد)). (۳)همچنین در اصول کافی بابی مستقل به این مضمون وجود دارد که اگر در زمین جزدو کس نباشند, لامحاله یکی از آن دو امام خواهد بود.(۴) برهان عقلی , همان گونه که اصل نبوت عامه را اثبات می کند, امامت را هم ثابت شده می شمارد, زیرا به مقتضای هـمـان برهان , همیشه باید در بین نوع انسان فرد کاملی وجود داشته باشد که به عقاید حقه الهی مـعـتـقد بوده و تمامی اخلاق و صفات پسندیده انسانی را به کاربسته و به همه احکام دین عالم و آگـاه وعامل بوده و در تمام این مراحل از هرگونه خطا و اشتباه و معصیت و گناه معصوم و مبرا بـاشـد, بـه چنین انسان برگزیده ای امام می گویند. امام کسی است که کمالاتی که از جانب خدا نـازل شـده و مـمکن است در افرادانسان تحقق یابد, در شخص او فعلیت و تحقق یافته است . امام مـحـل نـزول فـیوضات الهی و واسطه انسان و عالم غیب است . امام پیشرو و پیشوای قافله انسانی وکـسی است که همواره مورد تائید و هدایت خداوند متعال بوده است و به واسطه افاضات معنوی وجـاذبـه های باطنی , هر فردی از انسانها را طبق استعدادش به کمال مطلوب می رساندو در یک کـلام امـام هـم هدایت تشریعی بشر و هم هدایت تکوینی او را عهده دار است ,البته در این جهت او واسطه فیض هدایت الهی است . بااین بیان روشن می شود که مسئله حضور و یا غیبت امام , در اصل لـزوم امامت کمترین تغییری ایجاد نمی کند و اینکه امام دوازدهم بنا به عللی چند (که فعلا مجال تـوضـیـح آن نـیـسـت ولی اجمالا می توان گفت که همه عوامل غیبت به بشر و اعمال و کردار او مـربـوط مـی شود و در واقع انسانها به واسطه ضعفها و کمبودهایشان از منافع حضور امام محروم مـانـده انـد) جـامـه غیبت برتن پوشیده اند, هیچ گونه تغییر و تفاوتی در اصل اصیل امامت و لزوم وجـودحـجـت الـهی بر زمین به وجود نمی آورد. بنابر این وجود مقدس امام غایت نوع و فردکامل انـسـان و واسـط مـیـان عـالم مادی و عالم ربوبی است . اگر امام بر روی زمین نباشد, نوع انسان منقرض می شود و خدا به حد کامل شناخته و پرستش نمی شود . امام قلب عالم وجود و رهبر و بری نـوع بشر است و حضور و غیبت او در ترتب این آثارکمترین تفاوتی برجای نمی گذارد, پس وجود چـنین واسطه فیضی تا روز قیامت به قوت خود باقی است . از این رو شیعه امامیه بر این باور است کـه زمـین تا برپایی قیامت همواره از برکات وجودی امام بهره مند بوده و لحظه ای خالی از حجت الهی باقی نمی ماند.از امام سجاد(ع ) نقل شده که فرمود: ما پیشوای مسلمانان و حجت بر اهل عالم وسـادات مـومـنـان و رهـبر نیکان و صاحب اختیار مسلمانان هستیم . ما امان اهل زمینیم چنانکه سـتـارگـان امـان اهل آسمان اند …. از روزی که خدا آدم را آفرید تا حال ,زمین هیچ گاه از حجت خـالـی نبوده است , ولی گاهی ظاهر و مشهور و گاهی غایب ومستور بوده است , تا قیامت نیز از حـجت خالی نخواهد بود و اگر امام نباشد خداپرستش نمی شود, سلیمان می گوید عرض کردم : مـردم چـگـونـه از وجود امام غائب بهره مندمی شوند ؟ فرمود: همان طور که از خورشید پشت ابر بهره مند می شوند . (۵)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.