اثبات کنید که کمال نهائی انسان تنها در سایه ارتباط و قرب به خدای متعال حاصل می شود ؟

0 12

از نـظـر وحـی و بیانات قرآنی و سخنان اهلبیت عصمت و طهارت (س ) , جای تردیدی نیست که کـمال نهائی انسان , مرتبه ای است از وجود وی که با تعبیر قرب الهی به آن اشاره می شود و آثار آن نعمتهای ابدی و رضوان الهی است که در عالم آخرت ظاهرمی گردد و راه کلی آن خداپرستی و تقوی است که همه شئون زندگی فردی و اجتماعی رادربر می گیرد . و امـا از نـظـر عقلی : انسان بالفطره خواهان کمال نامحدود است که علم و قدرت ازمظاهر آن به شمار می رود و رسیدن به چنین کمالی است که موجب لذت نامحدود و سعادت پایدار می گردد و هـنـگـامـی , چنین کمالی برای انسان میسر خواهد بود که با منبع نامحدود علم و قدرت و کمال مطلق ( خدای متعال ) ارتباط پیدا کند و همین ارتباطاست که به نام قرب نامیده می شود , پس کـمـال حقیقی انسان که هدف آفرینش اوست , در سایه ارتباط و عبودیت و قرب به خدای متعال حـاصـل می شود و انسانی که نازلترین مرتبه این کمال یعنی ضعیفترین مرتبه ایمان را هم نداشته بـاشـد , هـمـان درخـتـی اسـت که هنوز به بار ننشسته و نوبر آن هم به دست نیامده است و اگر چـنـیـن درخـتـی در اثـر آفـت زدگـی , اسـتعداد میوه دادن را از دست بدهد از درختان بی ثمر هم پست تر خواهد بود . پـس اهمیت نقش ایمان در کمال و سعادت انسان , بدین جهت است که ویژگی اصلی روح انسان , ارتباط آگاهانه و اختیاری با خدای متعال است و بدون آن , از کمال لایق وآثار آن محروم می شود و بـه دیـگـر سـخن : انسانیتش به فعلیت نمی رسد و در صورتی که با سوء اختیار , چنین استعداد والایی را از بین ببرد , بزرگترین ستم را بر خویش روا داشته و مستوجب عقوبت ابدی خواهد شد و قرآن کریم چنین فرموده است :ان شر الدواب عند اللّه الذین کفروا فهم لا یومنون . ( انـفـال / ۵۵ ) تـحـقیقابدترین جنبندگان نزد خدای متعال کسانی هستند که کفر ورزیده اند و ایمان نمی آورند . حاصل آنکه : هر یک از ایمان و کفر جهت اصلی حرکت انسان به سوی کمال و سعادت , یا سقوط و شقاوت را تعیین می کند و طبعا هر کدام موخر باشد , تاثیرنهائی و سرنوشت ساز را خواهد داشت . لـذا لازم اسـت کـه دائمـا عاقبت به خیری را ازخداوند مسئلت نمائیم , چنانچه شخص رسول اللّه (ص ) چنین دعا می کرد اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا یا ارحم الرحمین .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.