ویژگیهای اساسی انسان را بیان کنید ؟

0 4

در تکامل جانوران اراده آنها برخاسته از غرایز کور حیوانی با بردی محدود به نیازهای طبیعی و در پـرتـو شـعـوری محدود به توان اندامهای حسی هر حیوان است , اماانسان علاوه بر خواص نباتی و حـیـوانـی دارای دو امـتیاز روحی ویژه است : از یک سوی خواسته های فطریش در دایره نیازهای طـبـیعی محدود نمی شود , ( بی نهایت طلب است ) واراده اش به بی نهایت میل پیدا می کند . و از سـوی دیـگـر از نیروی عقل برخورداراست که می تواند دائره معلوماتش را بسوی بی نهایت توسعه دهد لذا برد اراده اش ازمرزهای محدود طبیعت فراتر رفته و بسوی بی نهایت میل می کند .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.