آیا تنوع طلبی جزء طبیعت انسان است ؟

0 7

خداوند در آفرینش جهان انواع رنگها و گلها و پرندگان و میوه ها را آفریده است . خـداونـد مـی تـوانـست همه جهان را به یک رنگ و بجای این همه میوه و مواد غذائی فقطگندم بیافریند . آفـرینش گواه روشنی است که خداوند تنوع و زیبائی را دوست دارد وفطرت انسانی را نیز همین گونه قرار داده است یکنواختی انسانها را خسته و معلول می کند البته نباید توجه به تنوع و زیبائی هدف اصلی زندگی قرار گیرد و آدمی اسیرتنوع طلبی های خود در عرصه مادیات شود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.