ضرورت وجود امام را بیان کنید ؟

0 2

هـنگامی دین اسلام می تواند بعنوان یک دین کامل و پاسخگوی نیازهای همه انسانها تاپایان جهان باشد که در متن دین راهی برای تامین مصالح ضروری جامعه پیش بینی شده باشد , مصالحی که با رحـلـت پیامبر (ص ) در معرض تهدید و تفویت قرار می گرفت و این راه چیزی جز نصب جانشین شایسته نخواهد بود . جـانـشینی که دارای علم خدادادی باشدتا بتواند حقایق دین را با همه ابعاد و دقایقش بیان کند و دارای مـلـکه عصمت باشدتا تحت تاثیر انگیزه های نفسانی و شیطانی واقع نشود و مرتکب تحریف عمدی در دین نگردد و نیز بتواند مربی نمونه ای برای افراد مستعد باشد , چنانچه خودپیامبر (ص ) بودند . و در صورت مساعد بودن شرایط , متصدی حکومت و تدبیر امور جامعه شود . خـلاصـه خـتـم نبوت هنگامی موافق با حکمت الهی خواهد بود که توام با نصب امام معصوم باشد ,امامی که همه ویژگیهای پیامبر (ص ) به جز نبوت و رسالت را دارا باشد . از این بیان نتاجی بدست می آید :ضرورت وجود امام , لزوم علم خدادادی و مقام عصمت برای وی و هـم ایـنکه باید ازطرف خدای متعال نصب شود , زیرا خداست که می داند چنین علمی و چنین مـلـکه ای را به چه کسی عطا فرموده و اوست که اصاله حق ولایت بر بندگانش را دارد و می تواند چنین حقی را در مرتبه نازلتر به افراد واجد شرایط بدهد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.