سد اسکندر چه بود ؟

0 5

در جـای کـوهستانی شکافی بود و مردمی که آنجا بودند باو شکایت کردند از قبیله وحشی دشمن کـه از شـکـاف کوه بر آنها می تاختند و اسکندر آن شکاف را گرفت که دشمن هجوم نکند , و این رسـم در یـونـانـیان بود و بلاد آنها کوهستانی است و دشمنان ازشمال پیوسته بر آنها میتاختند و گـرفتن راه بر آنها دشوار بود و نظیر عمل اسکندرباز در تاریخ یونان هست خداوند فرمود : حتی اذا ساوی بین الصدقین میان آن دو کوه را استوار و هموار کرد . و اگر پرسی هنوز باقی است یا خراب شد ؟ گوئیم هر دو ممکن است . و اگر گوئی خداوند در قرآن فرمود یاجوج و ماجوج در قیامت آن شکاف را بازمی کنند ؟ گوئیم خـداونـد نـفـرمود در قیامت آنرا می شکافند , فرمود : هر وقت خداخواهد و وعده او برسد این سد شکافته شود و این قول ذوالقرنین است که چون سد رابه آن استواری دید گفت این چنان استوار است که خراب نمی شود مگر اینکه خداوندوقتی را مقرر کرده باشد . و شاید یاجوج هم اکنون آن سد را شکافته و در جهان پراکنده شده باشند . و نـشـانـه های قیامت نباید همیشه مقارن آن باشد ; چنانکه درزمان پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم هم بعض علائم قیامت آمده بود . خداوند فرمود : فقد جاء اشراطها .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.