آیا حضرت علی (ع ) در اثبات امامت خویش به حدیث غدیر تمسک نموده است ؟ ائمه دیگرچطور ؟

0 4

مقام و منزلت علی بن ابیطالب در میان اصحاب پیامبر اسلام (ص ) از جهت سبقت درایمان , ایثار و فداکاری در لیله المبیت , جهاد و دفاع از پیامبر گرامی اسلام (ص )مقام و منزلتی استثنایی است و هیچ یک از صحابه به پای علی بن ابیطالب نمی رسند وپیامبر(ص ) به جهت همین شایستگی ها, بـه دسـتور خداوند علی بن ابیطالب را به عنوان وصی و جانشین خویش در موارد مختلف معرفی کرده است که یکی از مهم ترین مواردفوق , حادثه عظیم و رخداد بی نظیر غدیر خم است که علاوه بـر شـیـعـه بـسـیاری از بزرگان اهل سنت نیز تصریح نموده اند که در غدیر خم رسول خدا(ص ) حضرت علی (ع ) را به عنوان امام و پیشوا و رهبری پس از خویش به مردم معرفی نمود.(۱)از سوی دیـگـر, نه تنها کتب شیعه بلکه کتب اهل سنت موارد گوناگون و مختلفی ازاحتجاجات علی بی ابیطالب و دیگر ائمه را در اثبات امامت و وصایت نقل نموده اندکه به صورت گذرا به چند نمونه از آن اشاره می شود:۱ـ در شورای منتخب خلیفه دوم برای تعیین خلیفه سوم , امام علی (ع ) در یکی ازاسـتدلالهای خود به حدیث غدیر خم تمسک نمود و به آن شورا و جمع فرمود: فانشدکم باللّه هل فـیـکم احد قال له رسول اللّه (ص ) من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه : لـیبلغ الشاهد منکم الغائب ؟ قالوا اللهم لا ,شما را به خدا سوگند می دهم که آیا در جمع شما غیر از من کسی هست که پیامبر (ص )درباره او فرموده باشد هر کس من مولای او هستم علی مولای او اسـت , خـدایا دوست داراو را دوست بدار ودشمنش را دشمن بدار. بعد حضرت فرمود: حاضران ایـن مـجـلس این مطلب را به غائبان برسانند ؟ اعضای شورا گفتند: به خدا سوگند خیر . (۲)در واقـع عـلـی بـن ابیطالب اولی و سزاوار بودن خویش را به دیگران گوشزد نمود که من نسبت به ولایت احق از دیگران هستم .۲ـ در ایام خلافت خلیفه سوم , بسیاری از مهاجران و انصار در مسجد الـنبی گردمی آمدند و درباره فضایل و مناقب خویش سخن می گفتند . حضرت علی (ع ) در آن مـجـلـس حـضـور داشت و به سخنان آنان گوش می داد, گروهی از حضرت تقاضا نمودند که او نـیـزسـخـن بـگـویـد, آن حـضرت ابتدا به پاره ای از فضائل و سوابق درخشان خویش اشاره نمود وحـاضـران بـر درسـتی آن گواهی دادند , آنگاه به حدیث غدیر اشاره کرد و فرمود 🙁 افتقرون ان رسول اللّه (ص ) دعایی یوم غدیر خم , فنادی لی بولایه ثم قال لیبلغ الشاهد منکم الغائب قالوا اللهم نـعـم , آیـا قبول دارید که در روز غدیر خم پیامبر (ص ) مرا خواست و آنگاه ولایتم را به مردم ابلاغ نـمـود و فـرمود حاضران این مطلب را به اطلاع غائبان برسانند, همه گفتند: آری . (۳)۳ـ قبل از شـروع جنگ جمل امام برای اتمام حجت به طلحه پیام داد تا با وی دیدارکند, طلحه پذیرفت . در آن ملاقات حضرت علی (ع ) به طلحه چنین گفت : نشدتک اللّه هل سمعت رسول اللّه (ص ) یقول : من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه , قال نعم قال (ع ) فلم تقاتلنی ؟ قال : لـم اذکـر, بـه خدا تو را قسم می دهم , آیانشنیدی که پیامبر(ص ) می فرمود: هرکس من مولای او هستم علی بن ابیطالب مولای اواست , خدایا هرکس او را دوست دارد دوست داشته باش و هرکس بـا حـضـرت علی (ع ) دشمنی کند, تو نیز با او دشمن باش , طلحه پاسخ گفت : آری شنیده بودم حـضرت فرمودند :پس چرا با من به جنگ و ستیز برخاسته ای , طلحه پاسخ داد: فراموش کرده ام . (۴)۴ـ یـکـی دیـگـر از مـواردی که علی بن ابیطالب (ع ) به جریان غدیر خم اشاره کرده وسخنان تاریخی رسول اکرم (ص ) را درباره خویش به مسلمانان یادآوری شده است , این بود که در مسجد کـوفه حضرت مشغول ایراد خطبه بودند و به جریان تاریخی غدیر اشاره نمود و از حاضرانی که در غدیر خم حضور داشته بودند, گواهی خواست , بسیاری گواهی دادند . ابن مالک نیز در آن محفل بـود , امـا از گـواهی دادن خودداری نمود علی بن ابیطالب رو به او کرد و فرمود: مگر تو در غدیر خـم نـبودی , پس چرا گواهی نمی دهی ؟انس بن مالک پیری و ضعف حافظه و فراموشی را عذر آورد , حضرت فرمودند اگر چنانچه دروغ می گویی خدا تو را به بلایی مبتلا سازد که عمامه آن را نـپـوشاند. و به نقل ازتاریخ , نفرین آن حضرت مستجاب شد و انس بن مالک گرفتار مرض پیسی گـشت . (۵)۵ـ استناد و احتجاج به حادثه غدیر خاص علی بن ابیطالب نبوده , بلکه امامان دیگرو حـتـی حضرت زهرا(س ) نیز به آن تمسک جسته اند و به پیروی از آنان صحابه پیامبر(ص )همانند عـمار و قیس بن سعد و بزرگانی , مانند عبداللّه بن جعفر, عمربن عبدالعزیز وحتی مامون خلیفه عباسی به حدیث غدیر برای اثبات امامت و وصایت علی بن ابیطالب استناد کرده اند . (۶)بنابر این , شیعه همواره به پیروی از ائمه , بزرگان صحابه , تابعین و علما برای اثبات امامت علی بن ابیطالب (ع ) به حدیث غدیر استناد جسته و از آن پیروی کرده است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.