فائده خلق انسان های کافر چیست در حالیکه خداوند می داند که این انسان ها کفرخواهند ورزید و به جهنم خواهند رفت ؟

0 13

خداوند تبارک و تعالی غنی مطلق است و از خلقت عالم و انسان هیچ نفع و سودی به او نمی رسد . اما اگر مراد فائده برای جهان است , وجود انسان های کافر در عین آنکه کفرشان مستند به اختیار و سـوءاسـتـفـاده از آن اسـت , سـبب معنا یافتن ایمان مومنان و ارزش کارهای آنان و امتحانات و ابتلائاتی است که کمال انسان ها بر آن متوقف است . و امـا اگـر مراد سود خود شخص است ; اولا نعمت حیات و خروج از کتم عدم خود بالاترین فواید برای انسان چه مومن چه کافر است . ثـانیا علم و آگاهی , عواطف و احساسات , زندگی تشکیل خانواده و بسیاری از موارد دیگر نیز از فواید مترتب برزندگی و حیات انسان است . ثـالـثـا , این خود انسان است که با انتخاب و سوءاستفاده از اختیار خود را به تباهی می کشد و علم خداوندی سبب نمی شود که اختیاراز او سلب گردد . کـفـر کافر علتهای فراوانی دارد و تقدیر و قضای الهی نیز به فعل اختیاری او تعلق گرفته است نه فعل جبری و اضطراری .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.