طبق روایات درهنگام سجده ۹ تا ازاعضای بدن باید روی زمین باشد، دلیل آن را توضیح دهید ؟

0 10

شخصی از علی (ع) سؤال کرد که علت دو سجده چیست ؟
حضرت فرمود: پیام رفتن به سجده اول این است، که من از خاک بودم وپیام سربرداشتن از سجده اول آن است که پروردگار مرا ازخاک آفریده، وپیام رفتن به سجده دوم آن است که مرا دوباره به این خاک برمی گردانی و پیام سربرداشتن از سجده دوم آن است که بار دیگر مرا از همین خاک مبعوث خواهی کرد.
«علل الشرایع ،ج ۲ ،ص ۱۴ _ ۲۸ _ ۳۶ ،باب ۱۰ _ ۳۰ _ ۲۱ »
پیامبراکرم(صلی الله علیه واله ) فرمود : سجده هایتان را طولانی کنید؛ زیرا عملی سخت تر وناگوارتراز این نیست که شیطان فرزند آدم را درحال سجده مشاهده نماید به جهت آن که خودش به سجده امر شد و مخالفت کرد واین انسان به سجده امر شده است واطاعت خداوند را می نماید وبه خداوند نزدیک می شود.
سجده نه گانه، کاملترین سجده خضوع وتذلل دربرابرخداوند عزوجل است.
«علل الشرایع، ج ۲ ،ص ۳۶،باب ۲۹ »
نمازگزار باید درهررکعت ازنمازهای واجب و مستحب بعد ازرکوع دوسجده کند وسجده آن است که پیشانی وکف دو دست وسر دوزانو و سر دو انگشت بزرگ پا را به زمین بگذارد ومستحب است بینی وشکم را به زمین بچسباند ،شکم مخصوص خانمها می باشد که مستحب است.
«توضیح المسائل ،ص ۱۷۵ ،مسئله ۱۰۶۵»
«مستحبات سجده ،ص ۱۸۲ ،مسئله ۳ _ ۱۳»

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.