بعضی افراد متأسفانه فکر میکنند که امام زمان (عج) در هنگام ظهور شمشیر به دست همه را از دم تیغ می گذرانند این موضوع آیا دلیلی برمظلومیت امام زمان نیست. زیرا وجود مبارک امام زمان سر شار از لطف ومهر است این اشتباه فکری را چگونه از ذهن مردم پاک کنیم ؟

0 5

ج۱- این فرمایش شما کاملا صحیح ودرست است متأسفانه درمعرفی امام زمان (عج) بعضی از جوانب آن حضرت فقط بیان شده آن هم گاهی ازاوقات به صورت غیرکامل وبعضی از خصوصیات حضرتش کلا فراموش شده است.
امام زمان (عج) درقدم اول اولین صفتش آن است که« رحمه للعالمین» است. یعنی: مایه مهر ولطف و رحمت برای تمام عالم همه سر سفره او نشسته اند وبه برکت او روزی می خورند که طفیل هستی عشقند آدمیان, با کمال تأسف این جهات کمتر بازگو شده وفقط انتقام حضرتش گفته می شود تازه آن هم به صورت غیر صحیح زیرا؛ حضرت ازدشمنانش انتقام می گیرد که در مقابلش بایستند یا به آباء واجدادش ظلم کرده باشند. نه این که دوست خود را بکشد ویا کسی که امامت حضرتش را قبول دارد بخواهد او را ازبین ببرد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.